DNA helix - left logo DNA test.CZ - main logo
  titulní strana
  aktuality + archiv
  vize
  produkty
  DNA testy
  FTA karta
  určení otcovství - lidé
  určení mateřství - lidé
  určení příbuznosti
  euroGeeN - výživa
  určení původu - rodokmen
  zábavná genetika
  určení chorob
  FAQ - nejčastější dotazy
  Test NEVĚRY
  ceny testů
  objednávka on-line
  zeptejte se
  slovníček, vysvětlivky
  AQUAGEN - testy
  soukromí a utajení
  volná místa
  laboratoře
  statistiky
  kontakt

   english flag  russian flag

   Advanced Genetics, s.r.o.
produkty
testy určení otcovství - lidé |  testy určení příbuznosti |  testy identity DNA vzorků |  testy dědičných dispozic


určení otcovsví   určení otcovství

cíl testu: potvrdit či vyvrátit biologické otcovství mezi dvěma osobami (otec + dítě)
kdo: - muž, pochybující o otcovství dítěte své partnerky/manželky
- matka, u níž přichází do úvahy více než jeden pravděpodobný otec
- dítě, pochybující o pravosti svých biologických rodičů
kdy: - u pochybností o věrnosti partnerky/manželky
- v případě více partnerů v sexuálním životě matky dítěte
- u nejistoty ohledně možných adopcí, záměn po porodu, utajených incestů atp.
proč: - odstranění pochybností v rodině, ve vztahu
- příprava na rozvodové řízení
- příprava na dědické řízení
- příprava na řízení o vyloučení otcovství
vzorky DNA: minimálně a obvykle 2 (předpokládaný otec a dítě)
- lze však testovat i varianty:
* 1 předpokládaný otec a více dětí
* 1 dítě a více předpokládaných otců
(druhá varianta se doporučuje testovat současně, zejména pokud jsou potencionální otcové sourozenci - eliminuje se tak riziko možného chybného výsledku)
výsledek: - prohlášení o potvrzení otcovství (obvykle s pravděpodobností 99.99%)
- prohlášení o vyloučení otcovství (vždy na 100%)
- ve výjimečných případech (kdy se komplexní index otcovství dostane na hodnoty pod 97%) doporučení provést rozšířený test otcovství - více genových oblastí a eliminace vlivu příbuznosti předpokládaných otců
info:

více informací >>


určení příbuznosti   určení příbuznosti

cíl testu: určení stupně příbuznosti dvou osob (% pravděpodobnosti)
kdo: - osoba pátrající po svém příbuzném, obvykle až když nežijí společní předkové
kdy: - u nejistoty ohledně možných adopcí, nucených odsunů, záměn po porodu, utajených incestů atp.
- v případě více partnerů v sexuálním životě společných předků
proč: - odstranění pochybností v rodině, ve vztahu
- příprava na dědické řízení
- dohledání nepřímých příbuzných (i nežijících) z válečných konfliktů, nehod či přírodních katastrof
- při sestavování rodokmenu (genealogie)
- u podezření na vztah s příbuznou osobou
- průzkumy hromadných hrobů či rodinných hrobek
- historické pátrání po žijících příbuzných slavných předků
vzorky DNA: minimálně a obvykle 2
- lze však testovat i více vzorků na vzájemný vztah:
* více sourozenců či nepřímých příbůzných různého stupně
výsledek: - určení pravděpodobnosti, že dvě osoby měly společného předka (v porovnání se statistickým výskytem náhodného rozmístění testovaných genů v běžné populaci)
info:

více informací >>


identita vzorků DNA   identita vzorků DNA

cíl testu: určení shody dvou či více vzorků DNA
kdo: - osoba pátrající důkazech přítomnosti jiné osoby na určitém místě
- detektivní kanceláře, advokáti, policie, nezávislé instituce, tisk
kdy: - potvrzení svědectví, příprava na soudní při
- důkazy pro utajené či veřejné vyšetřování
proč: - odstranění pochybností o původu vzorků
- příprava na trestní či rozvodové řízení
- dohledání důkazů po nehodách, trestných činech
- historické dokazování pravosti
- u podezření na nevěru
vzorky DNA: minimálně a obvykle 2
- opět lze testovat i více vzorků na vzájemnou identitu
výsledek: - určení shody (potvrzení či vyloučení) dvou vzorků DNA
info:

více informací >>


dědičné dispozice   dědičné dispozice

cíl testu: určení (% pravděpodobnosti) rizika dědičných chorob, ale i pozitivních dispozic
kdo: - osoba, která se zajímá o svůj zdravotní stav i v dlouhodobé perspektivě
- osoba, jež si je vědoma vyššího rizika dědičných chorob (rodinná anamnéza, škodlivé životní prostředí)
- osoba, jež byla lékařem upozorněna na možnost dědičného onemocnění v počátečním stádiu
- osoba trpící dědičnou chorobou nebo ovlivněna genovou predispozicí (zpřesnění diagnózy)
- zaměstnavatel, potřebující znát komplexní zdravotní stav svých pracovníků (zejména v rizikových provozech)
- zdravotní či životní pojišťovna používající rozlišení pojistného dle rizikovosti pacienta (s jeho souhlasem)
kdy: - prakticky ve všech životních obdobích člověka od plánování těhotenství, prenatálního stádia dítěte až po dospělost a stáří
proč: - prevence geneticky podmíněných chorob (známé dědičné choroby, některé typy rakoviny atp.)
- identifikace rizik dědičných chorob v počátečních stádiích
- zpřesnění diagnózy dědičných chorob či geneticky podmíněných poruch
- identifikace vysoce rizikových zaměstnanců či pojištěnců
- podpora dalších lékařských vyšetření
vzorky DNA: jeden vzorek dotyčné osoby
- lze však testovat kontrolně i vzorky přímých příbuzných
(zejména u některých typů dědičných chorob je doporučeno současné testování dalších příbuzných k určení, zda dotyčná osoba je "pouze" přenašečem poškozeného genu či se genetická porucha má šanci rozvinout v onemocnění)
výsledek: - konzultace s odborným lékařem, který vysvětluje dopady genových odchylek a doporučuje případně další vhodné konkrétní postupy (změny životních návyků, další vyšetření, preventivní kontroly atp.)
info:

více informací >>Licence Creative Commons
DNAtest.CZ, jejímž autorem je Advanced Genetics, s.r.o., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko .