DNA helix - left logo DNA test.CZ - main logo
  titulní strana
  aktuality + archiv
  vize
  produkty
  DNA testy
  FTA karta
  určení otcovství - lidé
  určení mateřství - lidé
  určení příbuznosti
  euroGeeN - výživa
  určení původu - rodokmen
  zábavná genetika
  určení chorob
  FAQ - nejčastější dotazy
  Test NEVĚRY
  ceny testů
  objednávka on-line
  zeptejte se
  slovníček, vysvětlivky
  AQUAGEN - testy
  soukromí a utajení
  volná místa
  laboratoře
  statistiky
  kontakt

   english flag  russian flag

   Advanced Genetics, s.r.o.

Co to je DNA?

 DNA je genetický materiál v buňkách. Jádro každé buňky lidského těla obsahuje 46 chromozómů. Mužská spermie a ženské vajíčko obsahují jen 23 chromozómů. Proto také dítě potřebuje ke svému vzniku genetickou výbavu rodičů - polovinu od svého biologického otce a druhou polovinu od své biologické matky. Tak začíná budování základů DNA nového človíčka. Každá nově vytvořená genetická informace, zapsaná v DNA, je jedinečná, a s výjimkou jednobuněčných dvojčat se vždy liší od DNA jakéhokoliv jiného člověka. Tento genetický záznam je stejný ve všech buňkách lidského těla. Setřením části sliznice z vnitřní strany tváře bezbolestně získáte dostatečný objem vašich buněk pro genetické testování. Na stěrce, která je opatřena speciálním povlakem ze syntetických vláken zůstane buněčný materiál pro uzavření do připravené obálky a odeslání do laboratoře. U testů určení otcovství musí být setření buněk vnitřní tváře na testovací stěrku provedeno, jak otci, tak i potomkovi. Dnes tato metoda patří mezi nejčastěji užívané a současně maximálně spolehlivé metody určování otcovtsví za pomocí DNA.

více informací o testech otcovství >>


zdroj: internet

Jak probíhá analýza DNA?

 Odebraný vzorek s genetickým materiálem je zaslán do laboratoře. Zde je rozdělen na menší části, ze kterých je za pomocí enzymů izolována samotná DNA. To vše se děje na molekulární úrovni. Pak jsou fragmenty izolované DNA umístěny do gelu, který je pod nízkonapětovým stejnosměrným elektrickým proudem. Slabý proud přitahuje jednotlivé části ke svým pólům. Nejmenší části DNA k jednomu pólu a delší fragmenty DNA k pólu druhému. Takto se extrahovaná DNA roztřídí pro následnou analýzu.

Poté co jsou tyto fragmenty přeneseny k membráně jsou připojeny k tzv. značkovačům DNA (DNA markers). Značkovače jsou přesně identifikovatelné a připojují se k přesně určené části genetického materiálu. Membrána se poté přiloží na fotografický materiál, kde vznikne obraz z něhož vystupují malé tmavé řetězce DNA. Všechny řetězce mají charakteristickou strukturu, která je následně porovnávána se strukturou rodičovské DNA. Jistota určení tohoto typu testu je 99.999%.

více informací >>Licence Creative Commons
DNAtest.CZ, jejímž autorem je Advanced Genetics, s.r.o., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko .