aktuality v oblasti genetiky10/28/2021  - Shoda DNA indiánského vůdce "Sedícího býka" s žijícím příbuznými
10/27/2021  - Geneticky modifikované bakterie by nás mohly léčit z nitra našich buněk
10/18/2021  - Embrya vyřazená při IVF jako "abnormální" se mohou nakonec narodit jako zdravé děti
9/15/2021  - Injekce "potlačující geny " byla právě schválena pro použití u lidí
9/8/2021  - Španělská rodina po letech odhalila záměnu novorozenců. Dívka chce 76 milionů
9/8/2021  - Prvotní Američané byli zdatní inženýři. Jejich mohyly ukrývaly překvapení
9/8/2021  - Léčba rakoviny pomocí mRNA se nyní zkouší na lidech poté, co dokázala zmenšit nádory u myší
9/1/2021  - Lidé se do Arábie dostali nejméně v pěti vlnách díky vlhčímu podnebí
8/25/2021  - 7200 let stará DNA naznačuje spojení Denisovanů s lidmi na Sulawesi
8/25/2021  - 7200 let stará DNA naznačuje křížení Denisovanů s lidmi na Sulawesi
8/17/2021  - Uměle oploštělá buňka je stále schopna rychlého vývoje
8/3/2021  - Genom sklípkana pomáhá vysvětlit, jak pavoukovci získali úchopové nohy
7/28/2021  - Fosilie hub naznačují, že živočichové existovali již před 890 miliony let
6/14/2021  - První složitější buňka mohla mít místo jednoho jádra desítky jader.
6/10/2021  - Robotický chemik možná dokáže znovuvytvořit "prvotní polévku molekul" na Zemi
6/4/2021  - Vědci oznámili, že konečně sekvenovali celý lidský genom
5/28/2021  - Jakého nejvyššího věku mohou lidé dosáhnout? Možná budete překvapeni
5/28/2021  - Po 20 letech byl konečně kompletně sekvenován lidský genom
5/18/2021  - Úspěch vědeckého týmu s českým vedením: podařilo se mu vyvinout novou metodu značení stavebních bloků DNA
5/7/2021  - Dávní hominini možná potřebovali porodní asistentky, aby jim pomohly přivést na svět děti
4/24/2021  - Tají princ Charles dítě s Camillou? Údajný levoboček předložil nový důkaz
4/8/2021  - Vědci zrekonstruovali nejstarší genom moderních lidí. Z lebky ženy z Koněpruských jeskyní
3/29/2021  - Dala dítě do babyboxu, zlomilo jí to srdce
3/22/2021  - Covid ho připravil o práci, partnerka zemřela po porodu. Na syna zůstal sám
3/17/2021  - Genomové testování nádoru pomáhá přesně zacílit léčbu, část žen ho má zdarma
3/5/2021  - Obavy se naplnily. V USA se zkřížily dvě varianty koronaviru v nebezpečný hybrid
2/23/2021  - V Litvě chtějí banku DNA, aby jednou identifikovali partyzány
2/20/2021  - Vědci získali nejstarší DNA na světě. Z klu mamuta, který žil před víc než milionem let
2/19/2021  - Lidský epigenom je přečtený. Vědci odhalili, která místa v genomu mohou za nemoci
2/17/2021  - První extrakce DNA z miliony let starého mamutího zubu
2/16/2021  - Ve Wu-chanu se šířil koronavirus už koncem roku 2019, už tehdy mutoval
2/11/2021  - Nejstarším písmem na Moravě nebyla hlaholice, ale starogermánské runy
1/21/2021  - Němečtí výzkumníci rozchodili myši s poškozenou míchou. Jedinou injekcí
1/17/2021  - Vědci rozluštili ptakopysčí genom. Raritou jsou hlavně pohlavní chromozomy

Shoda DNA indiánského vůdce "Sedícího býka" s žijícím příbuznými


Tatanka Iyotake, obecně známý jako Sedící býk, je známý jako vůdce lakotského národa Hunkpapa Siouxů z 19. století - a výsledky DNA posilují tvrzení, že má žijící potomky.

Studie, která spojuje historii se současnou technologií DNA testů, dále podpořila tvrzení o příbuzenském vztahu mezi žijícím indiánem a historickou postavou: Tatanka Iyotake, veřejně známého jako Sedící býk.

Sedící býk byl vůdcem národa Hunkpapa Lakota Sioux. V roce 1876 zvítězil nad 7. jezdeckým plukem americké armády generála Custera v bitvě u Little Bighornu, známé také jako bitva na Mastné trávě.

Dnes je za pravnuka Sedícího býka všeobecně považován Ernie LaPointe, indiánský spisovatel a prezident nadace Sitting Bull Family Foundation. Nyní LaPointe svůj nárok posílil genetikou.


LaPointe a jeho tři sestry již dříve použili historické záznamy, včetně rodných a úmrtních listů, aby přesvědčivě doložili příbuzenský vztah se Sedícím býkem. V roce 2007 byl LaPointeovi a jeho sestrám repatriován pramen vlasů Sedícího býka, který byl uchován v Národním přírodovědném muzeu ve Washingtonu DC - a malý vzorek byl zaslán týmu genetiků pod vedením Eske Willersleva z Kodaňské univerzity, aby bylo možné provést analýzu DNA.

Výsledek analýzy byl důležitý pro LaPointeho, který je v nové studii uveden jako spoluautor. Aby si zajistil právo rozhodovat o osudu místa posledního odpočinku Sedícího býka, potřeboval poskytnout nezvratné důkazy, že Sedící býk byl skutečně jeho předkem. K tomu by posloužily genetické důkazy.

Porovnáním DNA z vlasů Sedícího býka s DNA z LaPointeho slin nová studie skutečně nezvratně prokázala, že LaPointe je pravnukem legendárního vůdce, říká Willerslev.

Willerslev říká, že metody obvykle používané k určení původu, jako je analýza chromozomu Y, nebylo v tomto případě možné použít, protože DNA ve vzorku vlasů byla tak degradovaná. Ke zjištění příbuznosti však bylo možné použít frekvenci haplotypů. Haplotyp je soubor alel zděděných po jednom z rodičů. I nepříbuzní jedinci mohou sdílet společné haplotypy, takže Willerslevův tým odebral vzorky slin nepříbuzným členům LaPointeho komunity, aby zjistil haplotypy, které byly specifické pro krevní linii Sedícího býka.

"Dá se říci, že čím více materiálu máte... tím spolehlivější budou vaše výsledky," říká Willerslev, ale i tak je přesvědčen, že genetické důkazy jsou nezvratné.

Willerslev, kterého Sedící býk a jeho odkaz fascinují již od dětství, se zúčastnil tradičního lakotského obřadu, při němž byl duch Sedícího býka vzkříšen, aby získal povolení k použití regenerovaného pramene vlasů pro vědecké zkoumání.

Prezident národa Oglala Lakota Kevin Killer, indiánský vůdce kmene Lakota Sioux, vysvětluje, že vlasy mají v indiánské kultuře zvláštní význam a jsou považovány za posvátné a sídlo ducha.

Killer, který se na studii nepodílel, vítá výzkum, který podporuje kulturu ústní historie původních obyvatel. "Vidět [naši ústy vyprávěnou historii] podpořenou vědeckými poznatky... je krokem, který dokazuje, jak silná je naše tradice, která sahá až do doby před 10 000 lety."

Kimberly TallBear-Dauphineová z Albertské univerzity v Kanadě, indiánka z kmene Dakota, která se na studii nepodílela, říká, že LaPointeho původ od Sedícího býka nebyl nikdy zpochybňován, protože genealogie Lakotů je velmi dobře zdokumentována jak papírovou dokumentací, tak ústní historií.

"Jsem si jistá, že použití této technologie je pro vědce přínosem... [ale] jednoduše geneticky potvrzují to, co jsme již věděli z jiných druhů důkazů," říká.

Když uvádí studii na pravou míru, říká: "Rozhodně to Lakotům nedává nic, co by už nevěděli, pokud jde o Ernieho vztah se Sedícím býkem."

Zdroj: New Scientist
zpět

Geneticky modifikované bakterie by nás mohly léčit z nitra našich buněk


Před miliardami let začaly bakterie žít uvnitř jiných buněk a plnit základní funkce. Genetické inženýrství by mohlo vytvořit nové typy těchto "endosymbiontů".

Bakterie byly geneticky upraveny tak, aby vstoupily do imunitních buněk myší a žily v nich, kde uvolňovaly proteiny, které měnily chování těchto buněk. Tato práce je prvním krokem k vytvoření "umělých endosymbiontů", kteří by mohli žít uvnitř některých buněk lidského těla a dělat vše od řízení regenerace poškozených tkání až po léčbu rakoviny.

"To je dlouhodobá vize," říká Christopher Contag z Michiganské státní univerzity.

Několik dalších skupin rovněž vyvíjí umělé endosymbionty, kteří by nám podle nich mohli umožnit zvýšit produktivitu plodin a hospodářských zvířat a mohli by léčit stavy související s věkem.


Myšlenka vytvoření umělých endosymbiontů byla dříve považována za fantazii, říká Bogumil Karas z University of Western Ontario v Kanadě, ale díky obrovskému pokroku v naší schopnosti konstruovat organismy v posledních letech se začíná považovat za uskutečnitelnou.

"V blízké budoucnosti to bude jedna z největších věcí," říká. "V posledních zhruba pěti letech jsem zaznamenal obrovský zájem."

Většina organismů je závislá na mikrobech žijících na nich nebo v nich - mikrobiomu - ale někdy je tento vztah ještě intimnější. Některé bakterie žijí uvnitř buněk rostlin nebo živočichů ve vzájemně výhodném vztahu zvaném endosymbióza.

Endosymbionti mohou organismům propůjčit schopnosti důležité pro jejich přežití. Struktury produkující energii ve všech živočišných a rostlinných buňkách se vyvinuly z endosymbiotických bakterií, stejně jako fotosyntetické struktury ve všech rostlinných buňkách.

Při vytváření nového endosymbionta od nuly začal Contagův tým s bakterií Bacillus subtilis, která se mimo jiné nachází v našich střevech. "Je to běžná mikrobiální bakterie," říká člen týmu Cody Madsen, rovněž z Michiganské státní univerzity.

Výzkumníci ji upravili tak, aby produkovala savčí proteiny, které mění aktivitu genů a řídí tak činnost savčích buněk.

Aby se bakterie dostala do myších buněk, Contag a Madsen se svými kolegy spoléhali na to, že některé živočišné buňky mohou pohlcovat bakterie prostřednictvím procesu zvaného fagocytóza. Za normálních okolností zůstávají pohlcené bakterie uvězněny v membránových váčcích, kde jsou stráveny. Upravený kmen B. subtilis však vylučuje protein, který mu umožňuje se z těchto váčků vymanit.

Výzkumníci přidali upravené bakterie k myším imunitním buňkám známým jako makrofágy rostoucím v misce. Bakterie se jim podařilo dostat do 99 % buněk. Ukázali také, že savčí proteiny, které bakterie produkovaly, změnily chování makrofágů.

Tým musí ještě dosáhnout toho, aby bakterie žily v souladu se svými novými hostiteli. Po dvou dnech bylo 10 % makrofágů zabito bakteriemi, které se v nich příliš rychle dělily a množily.

Dalším krokem, říká Madsen, je přidat genetický obvod, který zajistí, že se bakterie budou dělit pouze tehdy, když se dělí hostitelská buňka.

Tým také plánuje vyvinout bakterie tak, aby je bylo možné ovládat, jakmile se ocitnou uvnitř zvířete, a to tak, že budou reagovat na specifické chemické látky nebo magnetická pole. Výhodou použití magnetismu je, že by umožňoval lokální kontrolu.

"Mohli byste z buněk, které mají tyto endosymbionty, udělat kmenové buňky a pak přepnout další spínač a přeměnit tuto kmenovou buňku na jiný typ buněk," říká Contag.

Takové spínače by se také mohly v případě potřeby použít k usmrcení bakterií, říká Madsen.

Je úžasné, že se týmu podařilo dostat bakterie do tak vysokého podílu buněk, říká Karas. Dosáhnout toho v těle a v jiných typech buněk však bude mnohem obtížnější, říká, a získání dlouhodobého přežití je samozřejmě klíčové.

"Nejsem přesvědčen o tom, že by umělí endosymbionti nutně nabízeli výhody oproti méně komplexním přístupům," říká John Rasko, odborník na kmenové buňky z univerzity v Sydney. "Regulační překážky a etické problémy jsou pravděpodobně ještě větší než ty technické."

Existuje mnoho dalších způsobů, jak řídit aktivitu genů v savčích buňkách, říká Huseyin Sumer z australské Swinburne University of Technology. "Nejbližší uplatnění [umělých endosymbiontů] by mohlo být v zemědělství," říká.

Například rostliny, jako jsou fazole, nepotřebují dusíkatá hnojiva, protože mohou zachycovat dusík přímo z atmosféry pomocí bakterií rostoucích na jejich kořenech. Karasův tým se snaží dát tuto schopnost i dalším plodinám tím, že z bakterií vázajících dusík vytvoří endosymbionty.

To by mohlo mít obrovský přínos, protože dusíkatá hnojiva jsou velkým zdrojem skleníkových plynů a také významným znečišťovatelem řek a moří.

V zásadě by bylo možné umělé endosymbionty využít k tomu, aby živočichové získali některé mimořádné schopnosti. Sumer říká, že jeho tým zahájil pokusy, aby zjistil, zda lze savčí buňky přimět k fotosyntéze, než pandemie práci přerušila.

Zdroj: New Scientist
zpět

Embrya vyřazená při IVF jako "abnormální" se mohou nakonec narodit jako zdravé děti


Dvě nové studie ukazují, že embrya, která jsou na klinikách IVF často vyřazována, protože obsahují zdánlivě abnormální buňky, se se stejnou pravděpodobností vyvinou ve zdravé děti jako embrya bez chromozomálních abnormalit.

Toto zjištění znamená, že mnoho lidí, kteří se snaží otěhotnět pomocí IVF, bude mít na výběr více embryí a může se méně obávat použití mírně abnormálních embryí.

Aby se vybrala nejživotaschopnější embrya pro implantaci, kliniky IVF vizuálně posuzují jejich tvar a strukturu a často provádějí také genetické testy. Toto preimplantační genetické testování je užitečné pro identifikaci embryí s velkými chromozomálními abnormalitami, která pravděpodobně nepřežijí, ale existují spory o to, co dělat s těmi, která obsahují pouze malou část buněk s chromozomálními abnormalitami - tzv. mozaiková embrya.

Přibližně u 1 ze 4 embryí vzniklých při IVF se zjistí, že jsou mozaikovitá. Tato embrya jsou často vyřazena nebo použita jako poslední možnost, protože se předpokládá riziko, že potratí nebo se z nich vyvine dítě s chromozomálními vadami.

Dvě studie, které budou prezentovány na výročním zasedání Americké společnosti pro reprodukční medicínu 20. října v Baltimoru ve státě Maryland, však naznačují, že tyto obavy jsou neopodstatněné.

V první studii Andria Besserová z New York University Langone Fertility Center a její kolegové sledovali těhotenství 35 osob, kterým byla implantována mozaiková embrya. Testy na konci prvního trimestru ukázaly, že žádný z jejich plodů neměl chromozomální abnormality.

Ve druhé studii Antonio Capalbo ze společnosti Igenomix, která se zabývá celosvětovým reprodukčním genetickým testováním, porovnával výsledky těhotenství 484 chromozomálně normálních embryí, 282 embryí s nízkou úrovní mozaiky a 131 embryí se střední úrovní mozaiky vytvořených pomocí IVF. Mozaika byla klasifikována jako nízká, pokud 20 až 30 procent buněk v embryu mělo abnormální počet chromozomů, a střední, pokud tento počet činil 30 až 50 procent.

Oba typy mozaikových embryí měly stejnou šanci na uhnízdění jako chromozomálně normální embrya a měly stejnou šanci - přibližně 42 procent - vést k úspěšnému narození dětí. Genetické vyšetření novorozenců ukázalo, že neměli žádné chromozomální abnormality, bez ohledu na to, z jakého druhu embrya pocházeli.

Důvody těchto zjištění mohou být dva. Jedním z nich je, že mozaiková embrya mohou mít způsoby, jak odstranit abnormální buňky během vývoje. Druhým důvodem, který Besser i Capalbo považují za pravděpodobnější, je, že potíže s testováním vedou k tomu, že mnoho embryí je označeno za mozaiková, i když tomu tak není. Testování embryí je složité, protože zahrnuje odběr malých množství DNA z vrstvy buněk obklopujících embryo, které se obtížně analyzují a nemusí odrážet chromozomální stav samotného embrya.

"V každém případě se však zdá, že přenos těchto embryí nemá žádné negativní důsledky," říká Capalbo.

Tato zjištění jsou v souladu s nedávnou prací Nathana Treffa a Diega Marina z americké společnosti Genomic Prediction, která se zabývá testováním reprodukce a která přezkoumala výsledky více než 2700 přenosů mozaikových embryí při IVF a zjistila, že pouze v jednom případě se narodilo dítě s mozaikou. Tento mozaicizmus byl mírný a neměl vliv na zdraví dítěte.

Naše nové poznatky o výsledcích přenosů mozaikových embryí by mohly klientům IVF ušetřit spoustu zbytečného trápení a starostí, říká Capalbo. Průzkumy zjistily, že dvě třetiny klientů IVF, kteří mají pouze mozaiková embrya, se rozhodnou je nepoužít, pravděpodobně kvůli vnímaným rizikům, a více než třetina klinik IVF v USA by mozaiková embrya neimplantovala.

"Rozhodně nyní pozorujeme posun v posuzování mozaikových embryí," říká Besser. "Dříve byli všichni z jejich přenosu velmi znepokojení, protože jsme prostě neznali rizika, ale nyní máme k dispozici tyto údaje, které nás podporují, a můžeme lidem poskytnout mnohem větší jistotu."

Zdroj: New Scientist
zpět

Injekce "potlačující geny " byla právě schválena pro použití u lidí


Nová metoda se blíží rozhodující hranici vývoje.

Britská Národní zdravotní služba (NHS) schválila novou injekci snižující hladinu cholesterolu, která bude během následujících tří let poskytnuta 300 000 lidí, uvádí se v tiskové zprávě britské agentury.

Zásadní je, že se jedná o první použití nové léčebné metody zvané " utlumení genů" k léčbě běžných onemocnění.

Nový lék na zeslabení vlivu genů se zaměřuje na mRNA a snižuje hladinu cholesterolu.

Nový lék se nazývá inclisiran a bude se podávat dvakrát ročně především pacientům trpícím genetickým onemocněním spojeným s vysokou hladinou cholesterolu, lidem po mozkové mrtvici nebo infarktu nebo těm, kteří mají negativní nebo nedostatečné reakce na léky snižující hladinu cholesterolu, jako jsou statiny. Tento lék se stal předmětem velkého očekávání, a to nejen proto, že má velký potenciál, ale také proto, že využívá novou techniku zvanou " dělení genů". Tato nově vznikající léčebná technika se cíleně zaměřuje na příčiny onemocnění namísto příznaků, které člověk pociťuje při jeho účinku. Funguje to tak, že se vybere konkrétní gen a zastaví se jeho produkce bílkoviny, která je za nemoc zodpovědná.

Až do tohoto nového léku se technologie utlumení genů obvykle používala pouze u vzácných genetických onemocnění, takže připravovaná injekce proti cholesterolu je první svého druhu, která bude léčit lidi na běžnější zdravotní problémy, a to v dosud nevídaném rozsahu. Vědci v současné době například zvažují, jak by utlumení genů mohlo pomoci při léčbě různých dalších zdravotních onemocnění, jako je rakovina nebo Alzheimerova choroba. Nebude to však snadné. Léky na tlumení genů se zaměřují na přesný druh ribonukleové kyseliny (RNA) v lidském těle, známý jako "messenger" RNA (mRNA). RNA má každá buňka ve vašem těle, kde plní klíčovou roli při předávání genetické informace. Kromě toho je mRNA jedním z nejdůležitějších druhů RNA v těle, protože kopíruje a přenáší genetické instrukce a podle instrukcí vyrábí bílkoviny.

Nevirové vektory by mohly být klíčem k opakovaným dávkám útlumu genů

Nový cholesterolový přípravek využívá metody utlumení genů prostřednictvím proteinu známého jako PCSK9, který rozkládá. Tento specifický protein slouží k regulaci cholesterolu v lidském těle, ale vyskytuje se s nadměrnou frekvencí u lidí, kteří mají vysokou hladinu LDL cholesterolu, tedy toho špatného. Zastavením produkce tohoto proteinu se hladina cholesterolu přirozeně sníží. Aby se však vědci mohli zaměřit na tuto mRNA, musí vytvořit syntetickou verzi jiného typu RNA, známou jako interferující RNA (siRNA). Jedná se o vysoce lokalizované rozpětí RNA, které umožňuje přesné zacílení na jednotlivé mRNA. A v případě nového léku byla siRNA ukována tak, aby cílila na mRNA známou tím, že nese instrukce určené pro protein PCSK9.

Pak se naváže na cílovou mRNA a tyto instrukce vymaže, čímž podstatně sníží množství produkovaných bílkovin. Obvykle se genová terapie používá prostřednictvím specifických virových vektorů, což jsou virům podobné nosiče schopné přenášet geny do buněk stejně jako virus. V současné době se virové vektory používají při léčbě genetické slepoty, genetických poruch krve a spinální svalové atrofie. Tyto terapie jsou vysoce účinné při první léčbě, ale v případě negativních imunitních reakcí by mohlo být nemožné dodat stejnou metodou druhou dávku. Jsou také drahé, a proto vědci zkoumají také genové terapie s nevirovým vektorem, které využívají nanočástice schopné uchránit léčivo před rozkladem v krvi a uložit ho pro cílové místo, například v játrech. Tyto techniky utlumení genů jsou sice slibné, ale prozatím se musí v připravovaných studiích prokázat jejich účinnost, než budou moci být použity v ještě širším měřítku.

Zdroj: New Scientist
zpět

Španělská rodina po letech odhalila záměnu novorozenců. Dívka chce 76 milionů


Nemocnice v severošpanělském Logroňu v roce 2002 zaměnila dvě novorozené holčičky. Že vyrůstá ve špatné rodině, zjistila jedna z dívek až v dospívání, když podstoupila test DNA. Po španělském ministerstvu zdravotnictví teď požaduje za újmu odškodné tři miliony eur (přes 76 milionů korun). Na případ upozornil místní list La Rioja.

„Šlo o lidské selhání a nepodařilo se nám zjistit, kdo je vinen,” uvedla v reakci na článek šéfka severošpanělského regionu La Rioja Sara Albaová. „Tehdejší systémy byly jiné a nebyly tak digitalizované jako dnes,” dodala Albaová a ujistila, že k podobné chybě v současnosti už dojít nemůže.

Holčičky se narodily pět hodin po sobě v dnes již neexistující nemocnici a obě byly kvůli podváze umístěny do inkubátorů. Tam s největší pravděpodobností došlo k záměně.

Dnes 19letou dívku, která jako první zjistila, že nepatří ani jednomu ze svých rodičů, vychovávala její babička. V roce 2017 se její domnělá biologická matka soudila s otcem kvůli péči a spor vyústil v test DNA, který ukázal, že muž není dívčin otec. Další analýza ale ukázala, že geneticky spřízněna s ní není ani matka. Dívka proto ve stejném roce vyhledala pomoc právníků, popisuje La Rioja.

Případ záměny novorozenců zažila v roce 2007 i Česká republika. Tehdy policie začala vyšetřovat případ záměny dvou holčiček v třebíčské porodnici, na kterou se přišlo až téměř po roce.


Zdroj: Novinky.CZ
zpět

Prvotní Američané byli zdatní inženýři. Jejich mohyly ukrývaly překvapení


Pozoruhodné hliněné mohyly, dochované v Poverty Point v severní Louisianě, nejenže dokazují až inženýrskou vyspělost jedné z prvních zaznamenaných civilizací obývajících severoamerický kontinent, ale naznačují, že prehistoričtí domorodci ovládali mísení různých druhů hlíny na úrovni, jaké nedosahují ani dnešní technologie. Jejich stavby tak přežily tisíce let. Upozorňuje na to nový vědecký výzkum.

Poverty Point je archeologická lokalita nedaleko obce Epps v americkém státě Louisiana, kterou již v roce 1700 před naším letopočtem obývala komunita domorodých obyvatel severoamerického kontinentu, jež se zřejmě vyznačovala mimořádnými stavitelskými schopnostmi.

Hliněné stavby, které přetrvaly tisíce let

Podle nové studie, publikované v Southeastern Archaeology, dokázali tito příslušníci dávné předkolumbovské civilizace vybudovat během několika týdnů až měsíců mohutné hliněné stavby schopné přetrvat věky, přičemž jejich pevnost a stabilita nebyla zřejmě náhodná. "Ti lidé velmi dobře věděli, co dělají," prohlašují vědci.

Poverty Point se těší vědeckému zájmu již řadu let. Jde o lokalitu skládající se z uměle vytvořených pásů uspořádaných v šesti řadách do půlkruhu kolem centrálního prostranství, v jejichž okolí se nacházejí prehistorické mohyly, jež na sebe berou při pohledu z výšky tvary různých zvířat či ptáků. Jde o největší severoamerickou stavbu z takzvaného archaického období.

Podle nové studie přitom tyto mohyly nepředstavovaly nijak snadný stavební projekt. "Jednou z nejpozoruhodnějších věcí je, že tyto hliněné objekty drží pohromadě i více než 3000 let po svém vzniku, a to bez jakéhokoli většího propadu, slehnutí nebo eroze," uvedl podle serveru Science Alert archeolog a hlavní autor nové studie Tristram Kidder z Washingtonské univerzity ve městě St. Louis v americkém státě Missouri.

"Pro srovnání, moderní mosty, dálnice i přehrady selhávají s velkou pravidelností. Stavět z hlíny a zeminy je složitější, než byste si mysleli. Museli to být opravdu neuvěřitelní inženýři s velmi propracovanými technickými znalostmi," dodává Kidder.

Předkolumbovští obyvatelé Ameriky stavěli rychle

Klíčovým zjištěním nového výzkumu přitom je to, že mohyly byly postaveny neobvykle rychle. Vědci to zjistili pomocí technik zahrnujících radiokarbonové datování, magnetická měření a mikroskopickou analýzu půdy. Všechny tyto analýzy ukázaly, že mohyly v Poverty Point vznikly ve výjimečně krátkém časovém rámci.

Podle nové studie to potvrdilo také vrstvení půdy používané pro stavbu. Mezi jednotlivými vrstvami hliněných valů se neobjevila téměř žádná známka zvětrávání, což znamená, že žádná z nich nebyla po delší dobu vystavena působení přírodních živlů - musely být tedy velmi rychle navršeny na sebe.

Pozoruhodné však je zejména to, že tyto valy a mohyly stále stojí, a to navzdory tomu, že oblast Mexického zálivu, kde se Poverty Point nachází, je už po tisíce let vystavována značnému množství dešťových srážek. Podle vědců tomu tak je nejspíše proto, že domorodí Američané chytře zkombinovali různé druhy hlíny a zeminy (včetně jílů, bahna a písku), aby z nich vytvořili pojivo, které se ve zkoušce času ukázalo jako téměř nezničitelné.

Domorodí Američané přitom nejsou jediným etnikem na světě, které již ve starověku dokázalo stavět z trvanlivějšího materiálu, než jaký jsme schopni vyrobit za pomoci nejmodernějších technologií. Například beton z dob starého Říma se vyznačuje tím, že s postupem věků stále více tvrdne a zpevňuje se, zatímco moderní beton v čase zvětrává (příčinou je podle staršího vědeckého objevu z roku 2017 skutečnost, že staří Římané uměli unikátním způsobem smíchat vulkanický popel, vápenec, mořskou vodu a drť z vyvřelých hornin - mořská voda totiž v cementu reagovala s vulkanickou horninou a vytvářela další minerály, jež beton zpevňovaly).

Rovněž starověká čínská etnika uměla vytvářet hliněná obydlí, jež se dochovala i přes propast tisíců let. "Podobně jako staří Římané a Číňané objevili zřejmě i domorodí Američané důmyslné způsoby míchání různých druhů materiálů, aby byly prakticky nezničitelné, a to i přesto, že nebyly zhutňovány. Prostě existuje nějaké kouzlo, na které naši dnešní inženýři ještě nepřišli," říká Kidder.

Tuhle práci musel někdo řídit

Komunity lovců a sběračů, o nichž se předpokládá, že obývaly v předmoderní době severoamerický kontinent, nebyly považovány za politicky vyspělé, ale podle Kiddera a jeho kolegů svědčí stavby v Poverty Point o tom, že musely ovládat dělbu práce, mít lidi ve vedoucích pracovních pozicích a také velký pracovní prostor.

Má se přitom za to, že tito lidé ještě neuměli používat moderní nástroje ani zdomácnělá zvířata, natož kolové povozy, jimiž by sváželi hlínu na místo. Jakým způsobem ji tedy vyhloubili a jak ji dopravili k budoucí stavbě, je zatím otázka.

Podle Kiddera mohlo místo v oblasti dnešní lokality Poverty Point představovat důležitou zastávku náboženských poutí. Opuštěno bylo asi před 3200 až 3000 lety, pravděpodobně v důsledku klimatických změn a záplav. Vytvořené stavby však na něm zůstaly a pdodle vědců si právem zaslouží pozornost nejen pro svou působivost, ale i pro schopnosti a dovednosti jejich stavitelů.

"Výzkumníci i dnešní lidé jako celek mají sklon domorodé lidi podceňovat. Ukazuje se, že jejich schopnost stavět a stavět rychle tak, jak oni uměli, si zaslouží mnohem větší pozornost," uzavírá vědec.

Zdroj: web
zpět

Léčba rakoviny pomocí mRNA se nyní zkouší na lidech poté, co dokázala zmenšit nádory u myší


Léčba rakoviny, která využívá mRNA k imunitnímu útoku na rakovinné buňky, dokáže zcela redukovat nádory u myší a nyní se testuje na lidech.

Messenger RNA - neboli mRNA - jsou molekuly, které dávají buňkám pokyny k tvorbě proteinů. Proslavily se rozšířením mRNA vakcín proti nemoci covid-19.

Německá společnost BioNTech, která vyvinula vakcínu Pfizer mRNA covid-19, nyní testuje, zda lze mRNA použít k léčbě rakoviny tím, že stimuluje buňky k produkci proteinů bojujících proti nádorům.

Společnost vytvořila směs čtyř mRNA, které dávají buňkám pokyn k produkci čtyř proteinů zvaných cytokiny, které jsou přirozeně uvolňovány imunitními buňkami k útoku na rakovinné buňky.

Když tyto mRNA vstříkli přímo do melanomů u 20 myší, imunitní buňky v nádorech začaly produkovat velké množství požadovaných cytokinů. To vyvolalo imunitní reakci, která způsobila, že kožní nádory u všech myší až na jednu zcela zmizely za méně než 40 dní.

V dalším experimentu byly směsí mRNA ošetřeny myši, které měly melanomy i nádory plic. MRNA byly vpraveny pouze do melanomů, ale potlačily i růst plicních nádorů. Důvodem může být to, že imunitní buňky aktivované mRNA byly schopny migrovat ke vzdáleným nádorům, říká Timothy Wagenaar z farmaceutické společnosti Sanofi, která je partnerem společnosti BioNTech při vývoji léčby.

Myši nevykazovaly žádné vedlejší účinky a během léčby neztrácely na váze.

Po těchto slibných výsledcích nyní společnosti BioNTech a Sanofi testují bezpečnost směsi mRNA u 231 lidí s pokročilým melanomem, rakovinou prsu a dalšími solidními nádory. Na výročním zasedání Společnosti pro imunoterapii rakoviny v listopadu 2020 představily předběžné výsledky prvních 17 pacientů, které ukázaly, že neměli žádné závažné vedlejší účinky. Budoucí studie budou testovat, jak účinně terapie funguje.

Prozatím je léčba použitelná pouze u nádorů, které se nacházejí v blízkosti povrchu těla, protože mRNA musí být vstříknuta přímo do nádorů. V budoucnu by však mohlo být možné použít ultrazvuk nebo jiné zobrazovací techniky k vedení injekcí do hlubších nádorů, říká Wagenaar.


Zdroj: New Scientist
zpět

Lidé se do Arábie dostali nejméně v pěti vlnách díky vlhčímu podnebí


Dávní lidé se v průběhu posledních 400 000 let opakovaně dostávali na Arabský poloostrov z Afriky. Podle nové studie je jediná archeologická lokalita v Saúdské Arábii dokladem pěti různých osídlení.

Druhá studie naznačuje, že každá migrace z Afriky byla umožněna posunem k vlhčímu klimatu, čímž vznikly zelené koridory. Simulovala změny klimatu v regionu za posledních 300 000 let a zjistila, že existovalo několik období, kdy byly podmínky pro přesun lidí z Afriky do Asie ideální.

"To jen potvrzuje, jak úzce byly rané lidské migrace spojeny se změnami klimatu," říká Huw Groucutt z Institutu Maxe Plancka pro chemickou ekologii v německé Jeně.

Groucutt a jeho kolegové vykopali lokalitu nazvanou Khall Amayshan-4 v poušti Nefud v dnešní severní Saúdské Arábii. V jediné prohlubni mezi písečnými dunami našel tým zachovalé pozůstatky několika jezer, která vznikla v období vlhčího klimatu a poté vyschla.

"Jednalo se o opravdu výjimečnou lokalitu," říká spoluautor Paul Breeze z King's College London. Tým také znovu prozkoumal nedalekou lokalitu Jubbah.

Jezera v Khall Amayshan-4 existovala přibližně před 400 000, 300 000, 200 000, 130 000-75 000 a 55 000 lety. Ve všech případech tým nalezl kamenné artefakty zanechané homininy. Žádné dva soubory však nebyly stejné. Dva nejstarší obsahovaly převážně ruční sekery, ale různých vzorů. Ve třech novějších se nacházely kamenné šupinové nástroje, které jsou dokladem poměrně složité výroby nástrojů, ale jejich vzory se opět výrazně lišily. Tým tvrdí, že každá skupina artefaktů představuje samostatnou migraci do oblasti, a to jinou skupinou - a možná i jiným druhem.

Nejnovější obsazení, asi před 55 000 lety, spadá do doby, kdy náš druh (Homo sapiens) expandoval z Afriky do Evropy a Asie, a dokonce i do Austrálie. K tomu došlo před 80 000 až 40 000 lety, říká spoluautorka Eleanor Scerriová z Institutu Maxe Plancka pro vědu o historii lidstva v německé Jeně. Lidé v Khall Amayshan-4 před 55 000 lety mohli být součástí této diaspory, říká.

Není však jisté, kdo byli jeho obyvatelé, protože nebyly nalezeny žádné kosti homininů. Okupace před 400 000 lety se odehrála ještě před vývojem H. sapiens. Některé soubory mohou představovat africké homininy stěhující se na Arabský poloostrov, ale některé artefakty vypadají jako neandertálské - což naznačuje, že neandertálci přišli z Eurasie, říká Groucutt.

Dočasná jezera vznikla, když se arabské klima dočasně stalo vlhčím, takže mezi písečnými dunami tekly řeky a rostla bujná vegetace. Ve druhé studii zveřejněné minulý týden tým vedený Andreou Manicou z univerzity v Cambridge simuloval klima Arabského poloostrova a severovýchodní Afriky za posledních 300 000 let, aby zjistil, kdy byly nejlepší podmínky pro migraci homininů z Afriky do Asie.

Manica říká, že jeho tým použil "dva přístupy", které "nám nakonec daly v podstatě stejnou odpověď". První se ptal, kolik srážek lidé potřebují k přežití. "Když se podíváte na rozmístění míst, kde se lovci a sběrači právě nacházejí, zjistíte, že pod 100-90 milimetry srážek za rok zcela mizí," říká. Stejně tak v oblastech s méně než 100 milimetry srážek bývá velmi málo pastevních zvířat, na jejichž potravu lovci-sběrači spoléhají.

Tým vytvořil mapy srážek v různých obdobích posledních 300 000 let a hledal období, kdy existovaly souvislé koridory deštivého podnebí, do kterých mohli lidé expandovat a dostat se tak do Asie. Simulace identifikovaly několik oken, kdy bylo klima vhodné pro expanzi lidských populací z Afriky do Asie.

Tato okna se do značné míry shodovala s osídlením nalezeným v Khall Amayshan-4. "Jejich epizody se pozoruhodně shodují s našimi," říká Manica. Například oblasti Nilu a Sinaje byly obyvatelné v období před 246 000 až 200 000 lety - v souladu s obsazením Arabského poloostrova zhruba před 200 000 lety. Tato oblast se znovu otevřela mezi 130 000 a 96 000 lety, což potenciálně vysvětluje okupaci před 130 000-75 000 lety.

Arabský poloostrov byl podle Scerriho osídlen jen občas, na rozdíl od jiných oblastí s příznivějším klimatem. To může znamenat, že se jednalo o hranici, kde se občas mohly setkávat různé skupiny homininů.

Podle Groucutta to naznačuje, že se lidé a neandrtálci mohli v Arábii křížit. Dnes v sobě každý, jehož předci jsou převážně neafričtí, nese nějakou neandertálskou DNA. To naznačuje, že se obě skupiny setkaly krátce po zahájení mimoafrické expanze. Kde přesně, není jisté. Díky Khall Amayshan-4, říká Groucutt, je nyní Arábie místem, kde máme nástroje neandertálského typu a nástroje lidského typu velmi blízko v čase, což naznačuje, že oba druhy tam byly v podobné době, a mohly se tak křížit.

Obě studie mají také důsledky pro trasu, kterou se hominini vydali při přesunu z Afriky do Asie. Dvěma hlavními možnostmi jsou severní trasa přes Nil a Sinaj a jižní trasa přes průliv Bab-el-Mandeb: nejužší místo Rudého moře mezi Afrikou a Arabským poloostrovem. Manicův tým se zabýval oběma. "Zjistili jsme, že poměrně často jsou k dispozici obě," říká.

Podle Groucutta nález vícenásobného osídlení v severozápadní Arábii "poměrně silně podporuje severní cestu".

Manica tvrdí, že obě trasy mohly být využívány v různých dobách. "Neexistuje žádný důvod, proč by se pokaždé používala stejná trasa," říká. Podle jeho simulací byla severní trasa zhruba před 60 000 lety "poměrně náročná", zatímco jižní trasa byla ideální. Jednou z možností je, že lidé při dřívějších migracích používali severní trasu, ale před 60 000 lety si vyvinuli čluny nebo vory a mohli používat jižní trasu. Manica poukazuje na to, že moderní lidé dosáhli Austrálie nejméně před 50 000 lety, což vyžaduje překonání moře mnohem náročnější než průliv Bab-el-Mandeb.

Pro Manicu je nepochopitelné, proč lidem trvalo tak dlouho, než úspěšně expandovali z Afriky, když jim to klima opakovaně umožňovalo. Dřívější vlhká období byla ve skutečnosti lepší než ta před zhruba 60 000 lety. "Vyšli v období, které bylo v pořádku, ale nebylo to ideální období," říká.

Ať už úspěšnou závěrečnou migraci umožnilo cokoli, nebylo to klima, říká Manica. Je možné, že euroasijští hominini jako neandertálci a denisované byli na ústupu, a proto zde byla menší konkurence - ale to jen vyvolává otázku, proč byli na ústupu.

Zdroj: New Scientist
zpět

7200 let stará DNA naznačuje spojení Denisovanů s lidmi na Sulawesi


Poprvé se podařilo získat DNA z kostí člověka z doby kamenné, který žil na indonéském ostrově Sulawesi. Genetické informace vrhají světlo na prehistorii ostrovů jihovýchodní Asie - včetně toho, co se stalo, když se do této oblasti poprvé dostal náš druh Homo sapiens.

Sulawesi je jedním z největších ostrovů jihovýchodní Asie, oblasti mezi asijskou pevninou a Austrálií. Na jižním poloostrově ostrova vykopali vědci jeskyni zvanou Leang Panninge. V ní našli pohřbené ostatky mladé ženy. Bylo jí asi 17 let, když zemřela, tedy asi před 7200 lety.

Žena patřila ke kultuře lovců a sběračů z doby kamenné, kterou archeologové znají pod názvem Toalové. "Vytvořili tuto velmi osobitou kulturu s velmi sofistikovanými typy kamenných nástrojů, těmito krásnými malými hroty šípů se zoubky po okrajích," říká Adam Brumm z Griffithovy univerzity v Austrálii.

Jediné doklady o těchto lidech pocházejí z jižního poloostrova Sulawesi z období před asi 8000 až 1500 lety. "Jedná se o první kosterní pozůstatky toaleánské ženy," říká Brumm. On a jeho kolegové poslali jednu kost na extrakci DNA. Neočekávali, že by něco získali, protože na Sulawesi panuje horké a vlhké klima, které DNA rychle degraduje. K jejich překvapení však kost DNA skutečně poskytla - i když značně degradovanou. "Asi jsme měli štěstí," říká Brumm.

DNA ženy se nejvíce podobala DNA současných australských domorodců a Papuánců. Nejjednodušší vysvětlení je, že pochází z první vlny moderních lidí, kteří se na ostrovy jihovýchodní Asie dostali z asijské pevniny před více než 50 000 lety. Někteří z těchto lidí se dostali až do Austrálie nebo na Papuu-Novou Guineu, ale jiní se usadili na místech, jako je Sulawesi - a nakonec dali vzniknout skupinám, jako jsou Toaleané.

DNA toalské ženy se neodpovídá žádné známé moderní populaci, takže se zdá, že Toalané "nezanechali žádné potomky, pokud můžeme říci", říká Brumm. Dodává však, že genetických údajů o lidech ze Sulawesi je stále málo, takže je možné, že potomci Toaleánců prostě nebyli identifikováni.

Asi 2,2 procenta DNA ženy pochází od Denisovanů: záhadné lidské skupiny známé z několika lokalit v Asii, která se křížila s moderními lidmi. "Nyní je možné, že právě na Sulawesi se náš druh setkal s Denisovany a křížil se s nimi," říká Brumm.

Tato možnost byla naznačena již dříve, protože denisovanská DNA se vyskytuje zejména u lidí z Papuy-Nové Guineje a Filipín.


Zdroj: New Scientist
zpět

7200 let stará DNA naznačuje křížení Denisovanů s lidmi na Sulawesi


Poprvé se podařilo získat DNA z kostí člověka z doby kamenné, který žil na indonéském ostrově Sulawesi. Genetické informace vrhají světlo na prehistorii ostrovů jihovýchodní Asie - včetně toho, co se stalo, když se do této oblasti poprvé dostal náš druh Homo sapiens.

Sulawesi je jedním z největších ostrovů jihovýchodní Asie, oblasti mezi asijskou pevninou a Austrálií. Na jižním poloostrově ostrova vykopali vědci jeskyni zvanou Leang Panninge. V ní byly nalezeny pohřbené ostatky mladé ženy. Bylo jí asi 17 let, když zemřela, tedy asi před 7200 lety.

Žena patřila ke kultuře lovců a sběračů z doby kamenné, kterou archeologové znají pod názvem Toalové. "Vytvořili tuto velmi osobitou kulturu s velmi sofistikovanými typy kamenných nástrojů, těmito krásnými malými hroty šípů se zoubky po okrajích," říká Adam Brumm z Griffithovy univerzity v Austrálii.

Jediné doklady o těchto lidech pocházejí z jižního poloostrova Sulawesi z období před asi 8000 až 1500 lety. "Jedná se o první kosterní pozůstatky toaleánské ženy," říká Brumm. On a jeho kolegové poslali jednu kost na extrakci DNA. Neočekávali, že by něco získali, protože na Sulawesi panuje horké a vlhké klima, které DNA rychle degraduje. K jejich překvapení však kost DNA skutečně poskytla - i když značně poškozenou. "Asi jsme měli štěstí," říká Brumm.

DNA ženy se nejvíce podobala DNA současných australských domorodců a Papuánců. Nejjednodušší vysvětlení je, že pochází z první vlny moderních lidí, kteří se na ostrovy jihovýchodní Asie dostali z asijské pevniny před více než 50 000 lety. Někteří z těchto lidí se dostali až do Austrálie nebo na Papuu-Novou Guineu, ale jiní se usadili na místech, jako je Sulawesi - a nakonec dali vzniknout skupinám, jako jsou Toaleané.

DNA toalské ženy se dokonale neshoduje s žádnou známou moderní populací, takže se zdá, že Toalané "nezanechali žádné potomky, pokud můžeme říci", říká Brumm. Dodává však, že genetických údajů o lidech ze Sulawesi je stále málo, takže je možné, že potomci Toaleánců prostě nebyli identifikováni.

Asi 2,2 procenta DNA ženy pochází od Denisovanů: záhadné lidské skupiny známé z několika lokalit v Asii, která se křížila s moderními lidmi. "Nyní je možné, že právě na Sulawesi se náš druh setkal s Denisovany a křížil se s nimi," říká Brumm.

Tato možnost byla naznačena již dříve, protože denisovanská DNA se vyskytuje zejména u lidí z Papuy-Nové Guineje a Filipín.Zdroj: New Scientist
zpět

Uměle oploštělá buňka je stále schopna rychlého vývoje


Umělá "minimální buňka", z níž byly odstraněny všechny geny kromě těch nejnutnějších, se může vyvíjet stejně rychle jako normální buňka. Toto zjištění ukazuje, že organismy se mohou rychle přizpůsobit i s nepřirozeným genomem, který poskytuje jen minimální flexibilitu.

"Zdá se, že v životě je něco opravdu silného," říká Jay T. Lennon z Indiana University v Bloomingtonu. "Můžeme ho osekat jen na to nejnutnější," říká, ale to nebrání evoluci, aby se dala do práce.

Lennon a jeho tým studovali bakterii Mycoplasma mycoides, parazita, který žije ve střevech zvířat, jako jsou krávy. Protože většinu živin získává od svého hostitele, M. mycoides přirozeně ztratila mnoho genů.

V roce 2016 vědci pod vedením Craiga Ventera z Institutu J. Craiga Ventera v Kalifornii oznámili, že genom bakterie čítající 901 genů zbavili ještě více, a to na pouhých 493 genů. Výsledný syntetický organismus, M. mycoides JCVI-syn3B, má "minimální genom", nejmenší ze všech známých volně žijících organismů.

M. mycoides JCVI-syn3B může normálně růst a dělit se, ale Lennona zajímalo, co se s ním stane z dlouhodobého hlediska. Druhy se musí měnit, aby přežily, ale zdálo se pravděpodobné, že minimální buňka bude mít problémy s vývojem.

"Každý gen v jejím genomu je nezbytný," říká Lennon. "Buňka má nulový stupeň volnosti." V důsledku toho by se očekávalo, že všechny mutace, které vzniknou, budou škodlivé.

Lennonův tým začal tím, že zjistil, že minimální buňka může přesto mutovat. Činí tak v takové míře, že i při malé velikosti populace pouhých 10 milionů by každé jednotlivé genetické "písmeno" mělo během 2000 generací zmutovat více než 250krát.

Tým poté kultivoval M. mycoides JCVI-syn3B v laboratoři a nechal je 300 dní volně se vyvíjet.

Poté tým uspořádal několik soutěží "head-to-head". V některých experimentech se minimální buňky, které se vyvíjely 300 dní, postavily proti původním, nezminimalizovaným buňkám M. mycoides. V jiných se neminimální buňky utkaly s minimálními buňkami, které se 300 dní nevyvíjely.

Ve všech soutěžích tým umístil stejné množství hodnocených linií do nádoby a pozoroval, která z nich se stala rozšířenější, což bylo známkou toho, která z nich se lépe přizpůsobila svému prostředí.

Nevyvinutá minimální bakterie byla "opravdu nezdravá", říká Lennon, a byla snadno překonána neminimální verzí. Verze, která se vyvíjela 300 dní, si však vedla mnohem lépe a získala zpět 80 % ztracené kondice (bioRxiv, doi.org/grck).

Zásadní je, že tým identifikoval geny, které se během těchto evolučních soutěží měnily nejvíce, říká Zan Luthey-Schulten z University of Illinois v Urbana-Champaign, která se na studii nepodílela. Některé z nich mají neznámé funkce. "Musíte se jít zeptat sami sebe: 'Co ta věc dělá?'" říká.


Zdroj: New Scientist
zpět

Genom sklípkana pomáhá vysvětlit, jak pavoukovci získali úchopové nohy


Některým pavoukům rostou dlouhé nohy, které se omotávají a chytají jako opičí ocas - a genetická studie pomohla zjistit, jak se vyvíjejí.

Sklípkani neboli tatíci dlouhonozí jsou pavoukovci, ale nejsou to pavouci: místo toho patří do blízce příbuzné skupiny zvané Opiliones. Mají osm neobyčejně dlouhých nohou, které mohou měřit až 28násobek délky jejich těla, a jejich špičky mohou ohýbat tak, aby se ovinuly a uchopily předměty.

Ve skutečnosti však mají sklípkani - stejně jako pavouci, klíšťata a štíři - celkem 12 končetinových přívěsků. Ze čtyř na konci hlavy se vyvinou krátké čelisti nebo kleště, případně krátké končetiny zvané pedipalpy, které jsou u pavoukovců jedinečné a často umožňují rozpoznávat chutě.

Guilherme Gainett z University of Wisconsin-Madison a jeho kolegové, fascinováni tím, jak se tyto přívěsky vyvíjejí odlišně, se spojili s odborníky na genom ze Smithsonian Institution ve Washingtonu DC, aby vypracovali sekvenci genomu laboratorně odchovaného sklípkana (Phalangium opilio).

Poté, co identifikovali tři geny, o nichž se domnívali, že by mohly ovlivňovat vývoj nohou zvířete, vytvořili desítky embryí harvestmanů s různými kombinacemi modifikovaných způsobů exprese těchto genů.

U některých kombajnů se vyvinuly deformované nohy, které se více podobaly prvním čtyřem končetinám, říká Gainett. A když tým zasáhl do specifických genetických drah, nohy postrádaly druh segmentace - podobný kloubům u obratlovců -, který harvestmenům normálně umožňuje kroutit nohy kolem předmětů.

"Ukázali jsme... jak kombinace těchto genů vytvářejí v embryu plán, podle kterého se rozlišuje, co bude noha, která se používá k chůzi, a co bude pedipalp, který se může používat k manipulaci s potravou a k hodnocení okolí," říká Gainett.

Na rozdíl od většiny ostatních pavoukovců se sklípkani během své evoluce změnili jen málo a architektura jejich genomu se může poměrně hodně podobat architektuře nejstarších pavoukovců, kteří žili před více než 400 miliony let. To z nich dělá ideální model pro studium genetiky pavoukovců, říká členka výzkumného týmu Vanessa Gonzálezová ze Smithsonian Institution.

Zdroj: New Scientist
zpět

Fosilie hub naznačují, že živočichové existovali již před 890 miliony let


Ke vzniku živočichů mohlo dojít o 350 milionů let dříve, než se předpokládalo. V horninách starých 890 milionů let byly nalezeny fosilie, které se zdají být houbami, jedněmi z prvních živočichů, kteří se vyvinuli.

"Na první pohled se zdá, že jde o velmi radikální studii," říká Elizabeth Turnerová z Laurentian University v kanadském Sudbury, která objev učinila. Podle ní však nalezené zkameněliny odpovídají jiným důkazům.

Živočichové jsou většinou mnohobuněčné organismy, jejichž tělo se skládá z odlišných tkání, a na rozdíl od rostlin musí přijímat potravu, aby přežili. Dlouhá léta byly nejstarší známé zkameněliny živočichů z období kambria, které začalo před 541 miliony let. V posledních letech však byly některé fosilie z dřívějšího období ediakaru (před 635 až 541 miliony let) identifikovány jako živočichové. Existují také 660 milionů let staré chemické stopy, které mohou pocházet z hub.

Dávné houby

Turner studoval horniny ze severozápadní Kanady, které obsahovaly zachovalé zbytky útesů z doby před 890 miliony let, z období tonianu. Tyto útesy nebyly tvořeny korály jako moderní útesy, protože ty tehdy ještě neexistovaly. Místo toho je vytvářely fotosyntetické bakterie žijící v mělkých mořích. Útesy, známé jako stromatolity, byly široké mnoho kilometrů a dosahovaly výšky stovek metrů nad mořské dno. "Jsou to velkolepé útesy," říká Turner.

Uvnitř hornin Turner našel zachovalé zbytky sítě vláken, která se větvila a spojovala do složité sítě. Podle ní se jedná o pozůstatky hub, ale "ne o normální zkameněliny".

Těla moderních hub obsahují síť z bílkoviny zvané spongin, která tvoří měkkou kostru. Turnerova práce naznačuje, že když dávné houby zemřely, jejich měkké tkáně se mineralizovaly, ale tvrdý spongin nikoli. Nakonec se však rozpadl a zanechal v hornině duté trubice, které se později vyplnily krystaly kalcitu. Tyto sítě kalcitu (na obrázku výše) pak Turner našel - a způsob, jakým se síť větvila, vypadal stejně jako spongin (na obrázku níže).

Podobné fosilie z pozdějších období byly přesvědčivě identifikovány jako houby, říká Joachim Reitner z univerzity v německém Göttingenu, který studoval dochované houby. "Neznáme žádné jiné organismy, které by tímto způsobem vytvářely tento typ sítě."

"Mně osobně to přišlo docela přesvědčivé," říká Amelia Pennyová z University of St Andrews ve Velké Británii.

Raný původ

Pokud houby existovaly před 890 miliony let, pak ke vzniku živočichů muselo dojít mnohem dříve, než naznačovaly předchozí fosilie. Studie "molekulárních hodin", které využívají moderní DNA k odhadu, kdy došlo ke klíčovým bodům evoluce, naznačily, že živočichové vznikli dávno před nejstaršími fosiliemi. Tento přístup je však často považován za méně spolehlivý, pokud nejsou k dispozici žádné fosilie, které by molekulární hodiny kalibrovaly. Turnerovo zjištění "vrací fosilní záznamy do souladu s odhady molekulárních hodin", říká Penny.

Dřívější vznik živočichů však mění dva klíčové aspekty jejich historie na Zemi. Zaprvé, dokud se před 800 až 540 miliony let nezvýšila hladina kyslíku ve vzduchu, bylo ho málo. Předpokládá se, že tento nárůst kyslíku umožnil evoluci živočichů, ale pokud živočichové existovali již před 890 miliony let, naznačuje to, že první a nejjednodušší živočichové mohli přežít i s malým množstvím kyslíku, říká Turner. V souladu s tím Reitner říká, že mnoho moderních hub dokáže tolerovat podmínky s nízkým obsahem kyslíku.

Za druhé, většina planety zamrzla v období před 720 až 635 miliony let a stala se "sněhovou koulí Země". "Dříve se mělo za to, že to jsou skutečně katastrofické události pro život na Zemi, rozhodně pro mnohobuněčný život," říká Penny. Zdá se však, že přinejmenším houby zalednění přežily.

"Nevyhladily všechny dosavadní produkty biologické evoluce a život nemusel začínat znovu, protože věci, které jsem identifikoval, jsou v podstatě identické s fosiliemi hub [z mnohem pozdější doby]," říká Turner.

Houby versus hřebenatky

A konečně je tu otázka, které skupiny živočichů se objevily jako první. Paleontologové obecně předpokládali, že první byly houby, ale v posledním desetiletí některé genetické studie naznačují, že hřebenatky - které na první pohled vypadají jako medúzy - jim ve skutečnosti předcházely. Debata stále pokračuje: Penny by pouze řekl, že nález prvních hub neznamená, že velmi brzy neexistovaly také hřebenatky, protože tito měkkotělí živočichové se zachovávají jen zřídka.Zdroj: New Scientist
zpět

První složitější buňka mohla mít místo jednoho jádra desítky jader.


Možná jsme si našeho nejvzdálenějšího předka představovali špatně. První složitá buňka byla možná větší a vnitřně složitější, než se předpokládalo - a to jí možná pomohlo přežít.

Před více než miliardou let vznikla evolucí první složitá buňka. Často si ji představujeme jako amébu nebo bílou krvinku: zhruba kulovitou kapku s jediným balíčkem DNA v jádru.

Nová studie však tvrdí, že to není pravda. Místo toho tvrdí, že první složitá buňka byla mnohem větší a neměla jen jeden balíček DNA: měla jich několik, možná desítky. Podle vědců jí více kopií genů pomohlo přežít a přizpůsobit se.

"Je to opravdu zajímavá nová myšlenka," říká Emmanuelle Javauxová z Univerzity v Liège v Belgii, která se na studii nepodílela. Většinu výzkumníků podle ní nikdy ani nenapadlo ptát se na počet zásob DNA.

Buňky jsou nedílnou součástí života. Jsou to bublinovité schránky, které obsahují DNA, bílkoviny a další životně důležité molekuly. Většina živých buněk má poměrně jednoduchou vnitřní strukturu a řadí se do jedné ze dvou skupin: bakterie a archea. Některé - skupina zvaná eukaryota - však mají větší a složitější buňky. Eukaryotická buňka má centrální jádro, kde je uložena DNA, a tělíska ve tvaru klobásy zvaná mitochondrie, která ji zásobují energií.

Všichni živočichové, rostliny a houby jsou eukaryota, a proto je událost, která stála u zrodu eukaryot, klíčová pro pochopení evoluce složitého života. Jedná se o hluboce záhadnou událost, ale víme, že šlo o jakési spojení archeální buňky a bakterie, při kterém se z bakterie stala první mitochondrie.

Výsledkem bylo obrovské zvýšení energie pro hostitelskou buňku, ale také spousta nových problémů. První eukaryota měla v podstatě dvě sady genů - jednu archeální a jednu bakteriální - a ty se mohly navzájem narušovat. Riziko smrtelných mutací muselo být vysoké.

V posledních pěti letech Sriram Garg a William Martin z Düsseldorfské univerzity v Německu navrhli jeden ze způsobů, jak se s tím první eukaryota mohla vypořádat. Řešením podle nich bylo zvětšení buňky a umístění více jader. "Mluvíme o hostitelské buňce, která se nedělí, ale jádro se nadále dělí," říká Garg.

Více jader by prvním eukaryotům poskytlo nárazník. Pokud by došlo k poškození jedné kopie genu, jiné jádro by stále mělo funkční verzi. Díky tomu by buňka mohla sama zažít výhody genetické mutace bez nevýhod. Nejenže by bylo méně pravděpodobné, že smrtelná genetická mutace eukaryota zabije, ale se všemi těmi jádry by byla větší šance, že daný gen v jednom jádře zmutuje do podoby, která výrazně zlepší schopnost eukaryota přežít ve svém prostředí.

"Umožňuje větší flexibilitu a genetickou rozmanitost," souhlasí Javaux.

Nyní má Garg důkazy. Vícejaderné buňky jsou mezi eukaryoty velmi rozšířené: jsou velmi časté u hub a naše těla obsahují kostní buňky zvané osteoklasty, které jsou vícejaderné. Garg a jeho kolegové shromáždili údaje o 106 skupinách eukaryot a zaznamenali, které z nich jsou známé tím, že vytvářejí vícejaderné buňky.

Na základě toho, jak jsou jednotlivé skupiny příbuzné, se vědci dopracovali ke společnému předkovi všech z nich. Došli k závěru, že schopnost tvořit vícejaderné buňky pravděpodobně pochází od posledního společného předka všech moderních eukaryot.

To je zajímavé, říká Javaux, ale "nejsem si jistý, zda to stačí k důkazu". Klíčovou otázkou - kterou Garg uznává - je, že nevíme, jak většina eukaryotických vícejaderných buněk vzniká. Může k tomu dojít, když se buňka nedělí - což je to, co Garg navrhuje pro první eukaryota -, ale může k tomu dojít také při splynutí dvou nebo více buněk. "Pokud neznáte původ tohoto stavu v každé nadskupině, je těžké říci, zda se jedná o stav předků nebo o konvergenci evoluce," říká Javaux.

Zdroj: New Scientist
zpět

Robotický chemik možná dokáže znovuvytvořit "prvotní polévku molekul" na Zemi


Znovu vytvořit směs molekul a experimentálních podmínek, které se v průběhu miliard let vzájemně ovlivňovaly a vedly ke vzniku života na Zemi, je v laboratoři nemožné. Autonomní robot však může zkrátit dobu potřebnou k otestování každé možné směsi, což by mohlo pomoci odhalit přesnou kombinaci, která umožnila vznik proteinů, DNA a enzymů z prebiotické polévky na rané Zemi.

Lee Cronin z University of Glasgow ve Velké Británii a jeho kolegové sestrojili robotického chemika, který dokáže smíchat jednoduché molekuly, sledovat jejich reakci, analyzovat výsledek a poté rozhodnout, co do reakce přidat. Během několika týdnů může tento robot začít vytvářet scénář prebiotické polévky téměř bez přispění lidských chemiků, říká.

"Chtěli jsme z experimentů odstranit předpojatost a pokrýt co největší chemický prostor pro hledání jiskry života," říká Cronin.

Sestava zahrnuje spleť trubek spojujících 18 baněk s různými výchozími materiály s centrální reakční nádobou obsahující řadu čistých, suchých minerálů, jako je křemen, ulexit a pyrit.

Všechny výchozí materiály jsou malé molekuly bez biologické nebo katalytické funkce, včetně jednoduchých kyselin, organických látek, redukčních činidel a některých anorganických molekul, jako je síran měďnatý.

Robot vybere dvě nebo tři z těchto činidel, která nasaje do reakční nádoby, kde se směs hodinu míchá a zahřívá a poté se nechá usadit. Vzorek se analyzuje a část se odebere k uskladnění a pozdější analýze člověkem. Malé množství várky se ponechá jako zárodečná směs a robot pak přidá novou dávku činidel a proces se opakuje. Tým spustil robota až na 150 těchto cyklů v průběhu mnoha dní.

Rozhodnutí robota, zda nechat reakci pokračovat, nebo do várky vnést molekulu, vychází z údajů z hmotnostního spektrometru, který odhaluje velikost různých molekul ve směsi.

Pokud tyto údaje naznačují, že ve směsi nedošlo k žádné změně, robot se bude snažit vrátit systém z rovnovážného stavu přidáním něčeho nového v dalším cyklu. "Je to algoritmus proti nudě," říká Cronin.

Robotický chemik nám zatím neumožňuje přijít na to, jak vznikl život, ale je to užitečný nástroj, který nám umožňuje k tomu vykročit - a představuje obrovské zlepšení oproti úsilí, které by mohl vyvinout jeden člověk u stolu, říká Sijbren Otto z univerzity v nizozemském Groningenu.

"Problémem chemického prostoru je, že je větší než astronomický [prostor], takže ho pravděpodobně nemůžete vůbec obsáhnout," říká Otto. Ale se správnou kombinací výchozích surovin by to nemusel být problém. "Nadějí těchto experimentů je, že z toho vznikne něco autokatalytického," říká, což znamená, že reakce si v procesu vytvoří vlastní katalyzátor. Autokatalytické reakce jsou považovány za nezbytné pro vznik života.

Judit Šponerová z Akademie věd ČR říká, že při experimentech se vznikem života mají lidé tendenci překážet. Croninova práce však podle ní lidskou zaujatost výrazně omezuje.

Cronin je povzbuzen tím, co se zatím podařilo. "Viděli jsme předběžné důkazy molekulární replikace," říká. Tvoří se složité molekuly, a přestože se na začátku každého nového cyklu rozředí, tyto molekuly přetrvávají, říká.

Cronin plánuje větší verzi robota. "Tohle je zkušební provoz," říká. Díky složitějším algoritmům bude tým doufat, že uvidí důkazy o velkých, komplexních molekulách, které mohou zpracovávat informace.Zdroj: New Scientist
zpět

Vědci oznámili, že konečně sekvenovali celý lidský genom


Mezinárodní tým vědců tvrdí, že se jim podařilo sestavit celý lidský genom, a zaplnit tak mezeru mezi chybějícími částmi, které byly vynechány při sekvenování prvního lidského genomu před 20 lety, jak vyplývá z preprintové studie zveřejněné koncem května.

V roce 2000 vedoucí pracovníci projektu Human Genome Project a Celera Genomics oznámili, že sekvenovali první lidský genom. Pokud se však toto nejnovější tvrzení potvrdí jako pravdivé, zbývajících 8 % lidského genomu bylo oficiálně zmapováno až nyní a my konečně víme s nejzákladnější genetickou přesností, z čeho se skládáme.

Nové výsledky sekvenování DNA jsou obrovským technickým úspěchem.

Za předpokladu, že je to pravda, byla by mezera v našem poznání lidských genů zaplněna novou technologií, ale i nová technika má svá omezení. Například druh buněčné linie použité k urychlení procesu mapování. "Právě se snažíte proniknout do této poslední neznámé části lidského genomu," řekla ve zprávě Stat News Karen Miga, výzkumnice z Kalifornské univerzity v Santa Cruz, která byla jednou z vedoucích mezinárodní skupiny pracující na sekvenování celého lidského genomu. "Nikdy předtím se to prostě nepodařilo a důvod, proč se to dosud nepodařilo, je ten, že je to složité." Miga zdůraznil, že s prací nevystupuje oficiálně, dokud neprojde recenzním řízením a nebude publikována v oficiálním lékařském časopise.

Nicméně za předpokladu, že zjištění jsou správná, jde o významný pokrok v genetice, který byl umožněn díky nové technologii sekvenování DNA vyvinuté dvěma soukromými firmami: Oxford Nanopore v Oxford Science Park ve Velké Británii a Pacific Biosciences z Menlo Parku v Kalifornii. Technologie těchto dvou společností má oproti běžným nástrojům posledních několika desetiletí nepatrné, ale zásadní výhody. Náměstek generálního ředitele Evropské laboratoře molekulární biologie prohlásil, že výsledky jsou "technickou tour de force", jak uvádí zpráva Stat News. Počáteční studie genomu byly opatrné, protože žádný postup sekvenování nepracoval s celou molekulou DNA, dodal Birney.

Uzavření i drobných mezer v DNA může otevřít dveře k procesu regulace genů

"To, co tato skupina dokázala, je ukázat, že to může udělat (sekvenovat) od začátku do konce," vysvětlil Birney. To otevírá dveře dalšímu výzkumu, protože (pokud se to potvrdí) vědci mají důkaz, že lze úspěšně sekvenovat celou molekulu DNA. I když by to však mohlo být podnětem pro genetický výzkum, otázka zůstává: Je tento "chybějící článek" genetického kódu skutečně tak důležitý? Mezinárodní skupina uvedla, že se jí podařilo zvýšit počet bází DNA z 2,92 miliardy na 3,05 miliardy, což představuje skok o 4,5 %. Naproti tomu nový počet genů, které kódují bílkoviny, vzrostl na 19 969, což představuje nárůst o pouhých 0,4 %. To sice může být zklamáním, ale zároveň to může přiblížit další vědce k dalším objevům, včetně odhalení procesu regulace genů.

Pozoruhodné je, že sekvence DNA použitá pro tuto studii nebyla odebrána z člověka, ale z výrůstku v děloze ženy zvaného hydatidiformní mateřské znaménko, ke kterému dochází, když spermie oplodní vajíčko, kterému chybí jádro. V buňce tak zůstávají dvě kopie stejných 23 chromozomů namísto dvou různých sad (které mají typické lidské buňky). Tato nová technologie a značný pokrok, který jsme v technologii sekvenování DNA zaznamenali za posledních 20 let, přináší mnoho zajímavého. A pokud se tato studie potvrdí, žijeme v jednom z nejzajímavějších okamžiků v dějinách vědy.Zdroj: Interesting Engineering
zpět

Jakého nejvyššího věku mohou lidé dosáhnout? Možná budete překvapeni


Každý člověk chce v životě něčeho smysluplného dosáhnout. Je tak poměrně logické, že touží žít dlouhý a kvalitní život, během něhož si může plnit své sny. Jakého věku je ale možné se reálně dožít? Na to hledali vědci odpověď v nedávném výzkumu.

Vědci zjistili, že maximální délka života, ve kterou může člověk reálně doufat, činí 150 let. Výzkumníci z biotechnologické společnosti Gero se sídlem v Singapuru ve spolupráci s Roswell Park Comprehensive Cancer Centre v americkém Buffalu studovali lékařské údaje od dobrovolníků z Velké Británie a USA a dospěli právě k číslu 150.

Tým pomocí umělé inteligence analyzoval informace o zdraví a kondici poskytované dobrovolníky a rovněž vzorky krve. A dospěl k názoru, že délka života člověka závisí na dvou bodech: biologickém věku a odolnosti.

Biologický věk a jeho hodnota bývá spojována se životním stylem, stresem a chronickými chorobami bez ohledu na skutečný věk. Odolnost se pak vztahuje k rychlosti, s jakou se člověk vrací do dobré zdravotní kondice po reakci na nějaký stresový faktor.

Zjištění, která byla uveřejněna v časopise Nature Communications, ukázala, že mezi 120 až 150 lety lidé vykazují naprostou ztrátu odolnosti, která se rovná neschopnosti se zotavit.

Profesor Andrei Gudkov, viceprezident a předseda oddělení biologie buněčného stresu v Roswell Park Comprehensive Cancer Centre, označil studii jako „koncepční průlom“, který určuje a odděluje role základních faktorů v lidském životě.

„Vysvětluje to, proč i nejúčinnější prevence a léčba nemocí souvisejících s věkem mohou zlepšit pouze průměrnou, ale ne maximální délku života, pokud nebudou vyvinuty skutečně účinné terapie proti stárnutí,“ uvádí pro server Independent.

Profesor David Sinclair z genetického oddělení lékařské fakulty Harvardovy univerzity k tomu dodal: „Výzkum naznačuje, že míra zotavení je důležitým znamením stárnutí, které může napomoci vývoji léků ke zpomalení procesu stárnutí a rozsahu zdraví.“

Jak server vyzdvihuje, nejstarší žijící osobou, jejíž věk byl nezávisle ověřen, byla Francouzka Jeanne Calmentová, která zemřela v roce 1997 ve věku 122 let.

Zdroj: Novinky.CZ
zpět

Po 20 letech byl konečně kompletně sekvenován lidský genom


Konečně jsme sekvenovali kompletní lidský genom. A tentokrát doopravdy.

Když vědci před 20 lety poprvé oznámili, že přečetli celou lidskou DNA, stále jim některé kousky chyběly. Nyní, s využitím mnohem lepších metod čtení DNA, se konečně podařilo přečíst ho celý od začátku do konce.

"Jelikož jsem se v roce 2001 podílel na původním projektu lidského genomu a zaměřoval se zejména na obtížné oblasti, je pro mě opravdu potěšující, že se to podařilo, i když to trvalo 20 let," říká Evan Eichler z Washingtonské univerzity v Seattlu.

Nový genom obsahuje dalších 200 milionů párů bází neboli "písmen" DNA a přidává více než 2000 dalších genů.

Naše geny nás dělají tím, kým jsme. Lidé jich mají tisíce, i když jejich přesný počet není jistý a částečně závisí na tom, jak je počítáme. Jsou uloženy na dlouhých molekulách DNA v centrech buněk. Genetická informace existuje ve formě čtyř molekul zvaných báze (C, G, T a A), které jsou navlečeny podél molekuly DNA.

Lidský genom obsahuje něco přes 3 miliardy písmen. První kompletní výsledky sekvenování byly s velkou slávou zveřejněny v roce 2001: jeden zveřejnilo Mezinárodní konsorcium pro sekvenování lidského genomu (HGSC) a druhý americká společnost Celera Genomics. Projekt byl zahájen o deset let dříve, v roce 1990.

Protože genom musel být přečten po malých částech a poté znovu sestaven, ukázalo se, že některé vysoce opakující se úseky nelze nikam zařadit, trochu to připomíná skládačku, kde všechny dílky vypadají stejně.

Chybějící části

Během následujících tří let HGSC doplnilo některé mezery a v roce 2004 konsorcium oznámilo, že udělalo vše, co bylo v jeho silách. Genetici pokračovali ve vylepšování referenčního genomu, ale převážně zlepšováním přesnosti dosavadních sekvencí, nikoli přidáváním nových. Přibližně 8 % sekvencí stále chybělo nebo bylo pravděpodobně chybných.

Novou verzi genomu vytvořilo konsorcium Telomere-to-Telomere, které vedli Karen Miga z Kalifornské univerzity v Santa Cruz a Adam Phillippy z Národního ústavu pro výzkum lidského genomu v Marylandu. V roce 2018 byli součástí týmu, který sekvenoval velké části genomu, dlouhé více než 100 000 bází, což jim umožnilo doplnit některé chybějící části. "Zavolala mi [Miga] a řekla: 'Chci dokončit genom'," říká Phillippy. "Řekl jsem: 'Já taky'."

Rozhodli se přečíst DNA z buněčné linie zvané CHM13. Pochází z hmoty tkáně zvané hydatidiformní mateřské znaménko, což je druh neúspěšného těhotenství, kdy vajíčko v děloze nějakým způsobem ztratilo svůj genom, a pak bylo oplodněno spermií. Výsledná buňka měla pouze polovinu DNA normálního embrya, takže DNA spermie byla duplikována. Takové buňky tvoří nebezpečné výrůstky, jako je rakovina, a musí být odstraněny. Poté je lze dále kultivovat v laboratoři - zdánlivě donekonečna.

"V tomto směru je to unikátní, protože to není genom nikoho, kdo kdy žil," říká Phillippy. DNA pochází z jediné spermie, takže jde o polovinu genomu potenciálního otce, který byl zdvojen.

Buňky byly odebrány se souhlasem dárce před několika desetiletími, ale identita dárce byla anonymizována společností, která mezitím zanikla, takže není známo, od koho pocházejí.

"Nemůžeme zjistit, [ani kdybychom chtěli] od koho původně byly," říká Phillippy.

Normální lidské buňky mají dvě kopie každého úseku DNA, které se často výrazně liší, protože jedna pochází od matky a druhá od otce. To ztěžuje přesné sekvenování DNA, protože je složité určit, co je chyba v sekvenování a co je skutečný rozdíl. Použitím CHM13 se tomuto problému vyhnete, protože obě kopie jsou prakticky identické.

Techniky komplementárního sekvenování

K sestavení sekvencí genomu tým zkombinoval dvě technologie. Jednou z nich byl typ sekvenování, který čte extrémně dlouhé úseky, dlouhé přes milion písmen, a druhou typ, který poskytuje extrémně vysokou přesnost a dokáže si tak poradit s úseky, které se velmi mírně liší - například více kopií stejného genu.

Lidská DNA je uložena na velkých molekulách zvaných chromozomy, které mají čtyři ramena spojená uprostřed do tvaru písmene X. Tyto molekuly se skládají ze dvou částí. Velká část obtížně čitelné DNA pocházela z okolí centrálních bodů, známých jako centromery. Kromě toho jsou některé chromozomy šišaté, s jedním párem ramen kratším než druhým: krátká ramena obsahují mnoho obtížné DNA.

V srpnu 2020 tým jako první výstup zveřejnil kompletní lidský chromozom X určující pohlaví. Nyní zveřejnili celý lidský genom.

Nová verze přidává k předchozí verzi téměř 200 milionů písmen a 2226 úseků, které jsou téměř identickými kopiemi známých genů. Tým předpokládá, že 115 z těchto nových genů kóduje bílkoviny.

Co je to gen?

Phillippy zdůrazňuje, že tato čísla jsou nejistá. "Definice toho, co je gen, je stále trochu chaotická," říká. Geny byly tradičně považovány za úseky DNA, které kódují určitý protein, ale ve skutečnosti je mnoho genů nekódujících a mají jiné funkce. Nový genom obsahuje 63 494 genů, zatímco v poslední aktualizaci provedené v roce 2019 jich bylo 60 090. Genů, které kódují proteiny, je 19 969, což je zvýšení z 19 890.

"Je to mnohem, mnohem lepší než cokoli, co jsme měli," říká Aida Andrés z University College London.

Ve druhém článku se Eichlerův tým zaměřil na segmentální duplikace: dlouhé úseky DNA, které byly kopírovány znovu a znovu. Na rozdíl od " junk DNA", což jsou často zdánlivě bezvýznamná opakování, duplikace úseků, obsahují geny a další sekvence, které mají rozpoznatelné funkce. Díky nim mohou mít lidé mnoho kopií některých genů.

Duplikace segmentů tvořily téměř třetinu nové sekvence a tvoří 7 % genomu. Jejich sekvence se také lišily více než neduplikované oblasti.

Eichler se domnívá, že úsekové duplikace sehrály v evoluci člověka klíčovou roli. "Jsou místem v genomu, kde se pravděpodobně rodí nové geny," říká, protože jedna z kopií se může volně měnit. Lidé mají několik duplikovaných genů, které podle něj byly zřejmě "rozhodující při budování většího mozku, který nás odlišuje od ostatních opic".

I když se duplikované geny výrazně neliší, mohou mít hluboké účinky, pokud jednoduše znamenají, že se nějaký protein vytváří ve větším množství, říká Andrés. Říká, že úsekové duplikace nemohou vysvětlit celou evoluci člověka, protože to byl jistě nesmírně složitý proces, "ale jsou důležité".

Zapínání a vypínání DNA

Nový genom umožní mnohem snadněji studovat duplikované geny, říká Andrés, protože sekvence, které pro ně uvádí, jsou mnohem pravděpodobnější než dřívější verze.

Je velmi důležité porozumět úsekovým duplikacím, protože některé z nich jsou základem genetických poruch, říká Eichler.

Ve třetí publikaci tým vedený Winstonem Timpem z Univerzity Johnse Hopkinse v Baltimoru zkoumal markery zvané metylové skupiny, které se připojují k DNA na různých místech. Tyto "epigenetické" značky ovlivňují, které geny se zapínají a vypínají. Timpův tým použil nový genom k mapování metylace v nově prozkoumaných oblastech.

Zjistili, že úroveň metylace je nízká v okolí centromer v srdci chromozomů. Tyto oblasti jsou klíčové pro rozmnožování a dělení buněk.

Když se to pokazí, může to mít nebezpečné následky. "Při rakovině často získáte celý chromozom nebo celý chromozom ztratíte," říká Timp. Z dlouhodobého hlediska by pochopení toho, jak funguje buněčné dělení a jakou roli v něm může hrát metylace, mohlo ukázat cestu k novým způsobům léčby rakoviny.

Zdroj: New Scientist
zpět

Úspěch vědeckého týmu s českým vedením: podařilo se mu vyvinout novou metodu značení stavebních bloků DNA


Mezinárodní tým s českým vedením vyvinul novou metodu značení základních stavebních bloků DNA – tzv. nukleotidů. Postup má mít v budoucnu využití pro sekvenování neboli „čtení“ DNA pomocí elektrochemické detekce. Mohl by přispět k tomu, že proces bude rychlejší a levnější. O výzkumu informovali zástupci Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB AV) v tiskové zprávě. Tým vedl vědec Michal Hocek, který na ÚOCHB působí. Studii o výzkumu publikoval prestižní časopis Journal of the American Chemical Society.

Molekulu DNA tvoří čtveřice nukleotidů. Genetická informace, kterou tato molekula nese, je dána jejich pořadím. A právě znalost pořadí těchto bloků – sekvence DNA – je podle ÚOCHB nutná třeba při diagnostice nemocí či při forenzní analýze DNA. I přes pokrok v metodách sekvenování DNA, jež se zpravidla zakládají na fluorescenčním značení nukleotidů, jsou však nyní využívané techniky pořád časově náročné, celkem drahé a narážejí i na jiná omezení.

Proto vědci hledají nové cesty – a jeden z nadějných přístupů je podle ústavu právě využití elektrochemické detekce a takzvaných redoxních značek. To jsou připojené sloučeniny, které lze oxidovat nebo redukovat na elektrodách. Rozsáhlému týmu vědců, vedenému Hockem, se nyní podařilo navrhnout a syntetizovat umělé nukleotidy, na kterých jsou přivěšeny speciální redoxní značky. Ty lze oxidovat na zlaté nebo uhlíkové elektrodě, přičemž poskytují měřitelný a analyticky využitelný signál. Značkami jsou karborany – struktury z atomů boru a uhlíky, do nichž je možné začlenit další atomy kovů – třeba železa či kobaltu, což má dopad na finální elektrochemické vlastnosti.

Nově upravené nukleotidy jsou navrženy tak, aby je enzym DNA polymeráza, který v buňce staví DNA z dostupných stavebních bloků, začlenil do vytvářeného vlákna DNA. Vědci tak dokázali připravit vlákno z upravených nukleotidů. Každý ze čtveřice nukleotidů má vlastní specifickou značku, která umožní jejich detekci – což bylo hlavní úskalí projektu. Podle odborníků se totiž dosud dařilo označit či naměřit jeden či maximálně dva typy redoxně značených nukleotidů v jednom vlákně DNA.

Hocek řekl, že tým na výzkumu pracoval od roku 2007. „Takže docela dlouho. My jsme postupně vyvíjeli jednotlivé značky a už jsme jich mezitím několik publikovali. Ale teď se nám poprvé podařilo udělat, že všechny čtyři báze DNA mají každá svou značku, která je specifická a můžeme ji přečíst. V přítomnosti všech třech ostatních,“ zdůraznil vědec. Intenzita každého signálu je závislá na počtu kopií daného nukleotidu v DNA. To umožňuje rychle určit poměrné zastoupení jednotlivých nukleotidů v měřené DNA.

Využití oxidace na elektrodě při růstu napětí by podle Hocka v budoucnu mohlo vést k tomu, že místo současného používání drahých sekvenačních přístrojů by byl proces „miniaturizován“. A v důsledku toho i levněji prováděn na místech, kde by to bylo třeba – například u lékaře nebo v terénu. „My nejsme v tom stadiu, že bychom měli sekvenátory, které by automaticky sekvenovaly, ale přišli jsme na nový princip, který by se dal použít k sekvenaci na elektrochemickém principu,“ uzavřel vědec.

Na výzkumu spolupracovali vědci z ÚOCHB, španělské univerzity Rovira i Virgili, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Biofyzikálního ústavu AV a Polské akademie věd. Hlavními autory studie jsou student David Kodr a studentka Cansu Pinar Yenice.

Zdroj: iHNed.cz
zpět

Dávní hominini možná potřebovali porodní asistentky, aby jim pomohly přivést na svět děti


Nejen moderní lidé považují porod za bolestivý a nebezpečný. Stále více důkazů naznačuje, že porod byl obtížný i pro naše příbuzné homininy před miliony let. Dřívější homininové, jako například australopitékové, proto možná potřebovali při porodu pomoc.

Porod je pro moderní lidi ve srovnání s ostatními primáty nápadně nebezpečný. Na každých 100 000 porodů v roce 2017 zemřelo celosvětově 211 matek. V nejhůře postižených zemích, jako je Jižní Súdán, je mateřská úmrtnost více než pětkrát vyšší. V mnoha zemích je tato míra mnohem nižší, ale to je z velké části způsobeno lepšími lékařskými postupy, včetně císařských řezů - které po většinu existence našeho druhu nebyly k dispozici.

Totéž neplatí pro primáty včetně opic, našich nejbližších žijících příbuzných. "U opic se nesetkáváme s takovými komplikacemi jako u lidí," říká Nicole Webbová z Curyšské univerzity ve Švýcarsku.

Dlouhodobé vysvětlení obtížnosti lidských porodů spočívá v tom, že je způsobena kombinací našeho velkého mozku a skutečnosti, že chodíme vzpřímeně po dvou nohách. Podle antropologa Sherwooda Washburna, který o tom psal v roce 1960, vzpřímená chůze znamenala, že evoluce upřednostnila užší pánev, ale také širší pánevní kanál, aby se do něj vešla hlava dítěte, což vytvořilo to, co nazval "porodnické dilema".

Navzdory výzvám a modifikacím této myšlenky je pro mnoho antropologů stále do značné míry pravdivá. "Podle mého názoru je hypotéza porodnického dilematu, jak ji Washburn formuloval, stále nejrozumnější," říká Martin Haeusler z univerzity v Curychu.

Obecně se mělo za to, že porodní dilema je unikátní pro člověka nebo alespoň pro rod Homo, ale nové důkazy naznačují, že porodní potíže sahají mnohem dále.

Webbová a její kolegové zkoumali porodní cesty šimpanzů, o nichž se předpokládalo, že jsou mnohem prostornější než u lidí. V přednášce na výročním zasedání Americké asociace fyzických antropologů, které se konalo minulý měsíc online, vysvětlila, že tento předpoklad částečně vychází ze slavné studie Adolpha Schultze z roku 1949, která prokázala, že vstup do šimpanzího porodního kanálu je téměř dvakrát širší než hlava plodu.

Webbová však namítla, že Schultz měřil špatné části pánve: šimpanzí porody fungují jinak než lidské, takže nejtěsnější místa jsou na jiných místech. Poté popsala, jak provedla vlastní měření 29 šimpanzích pánví a zjistila, že v nejtěsnějším místě je hlava plodu 85 % velikosti porodního kanálu: stále volnější než u lidí, ale ne o mnoho.

"Podívali jsme se na důležitější rozměry porodního kanálu," říká Webb. "Není to tak, že by šimpanzi měli tolik místa."

Naznačila, že v evoluci lidoopů, jejichž pánev je jiná než u opic, došlo k posunu. Mnoho opic dokáže roztáhnout chrupavku, která vpředu spojuje levou a pravou polovinu pánve, a vytvořit tak širší otvor, ale šimpanzi to nedokážou.

"Naši nejbližší předkové už měli některé stejné vlastnosti [jako lidé], včetně toho, že přední část pánve nebyla tak pružná, aby se přizpůsobila porodu," říká Webb.

V další přednášce na konferenci Natalie Laudicina z Grand Valley State University v Allendale ve státě Michigan popsala, jak zmapovala celé porodní cesty pěti homininů: čtyř exemplářů australopitéků ze tří druhů, včetně slavné Lucy, a jednoho neandrtálce.

"Každý druh je jiný," říká Laudicina. Ale s výjimkou 2 miliony let starého Australopithecus sediba se všechny druhy, které zkoumala, potýkaly s těsným stlačením a podle ní se děti musely otáčet, aby se dostaly do porodních cest. Lidská mláďata se musí otáčet, aby se dostala ven, což je velká část toho, proč je porod tak komplikovaný. Laudicina říká, že její výzkum naznačuje, že mnoho dřívějších homininů se potýkalo s podobnými problémy a neměli snadné porody jako většina nelidských primátů.

Zdůrazňuje, že úplný příběh zatím nemáme k dispozici, protože pět pánví, které zkoumala, představuje v podstatě všechny známé pánve homininů. "Je těžké přesně určit, kdy moderní lidské porody začaly, protože máme pouze jeden exemplář za 2 miliony let," říká.

Pokud však australopitékové měli těžké a komplikované porody, matky mohly během porodu potřebovat pomoc. "Myslím, že jsme podcenili to, čím si australopiték [prošel]," říká Webb. Jako porodní asistentky mohly působit jiné dospělé samice, možná ty, které již rodily. "Myslím, že je to něco, co musíme brát jako možnost," říká.

Většina primátů opouští své skupiny, aby porodila, což naznačuje, že to dělají sami - ačkoli to také obvykle dělají v noci, takže pozorování je málo. Existuje však několik výjimek: v zajetí byly pozorovány samice bonobů, které zdánlivě pomáhaly jiným rodícím samicím, a existují ojedinělé zprávy o podobném chování u opic.


Zdroj: New Scientist
zpět

Tají princ Charles dítě s Camillou? Údajný levoboček předložil nový důkaz


Následník britského trůnu princ Charles a jeho druhá žena Camilla, vévodkyně z Cornwallu, spolu nikdy neměli děti. To je alespoň oficiální informace. Jistý Simon Dorante-Day ovšem delší dobu tvrdí, že je jejich synem a tudíž i členem královské rodiny. Svoji pravdu by rád dokázal i za pomoci DNA testu.

Vévodkyně Camilla je často označována za jeden z důvodů, kvůli kterému se rozpadlo Charlesovo manželství s princeznou Dianou. Ačkoliv jejich vztah v různých formách trval údajně už od začátku sedmdesátých let minulého století, svatba proběhla až v roce 2005.

Navzdory tomu, že z manželství nevzešlo žádné dítě (Camille bylo v den svatby 57 let), pětapadesátiletý Simon Dorante-Day tvrdí, že on je synem vévodkyně a následníka britského trůnu.

Jednoduchá matematika říká, že když se Dorante-Day v roce 1966 narodil, bylo Charlesovi 17 let a Camille o rok víc. Traduje se, že v té době se ještě Charles s Camillou ani neznali, což je pro tvrzení jejich domnělého syna dost nevýhodné. Například podle BBC se pár potkal poprvé až v roce 1970, tři roky předtím, než si Camilla vzala za muže Andrew Parkera Bowlese, se kterým má dvě děti.

Dorante-Day, jenž byl v roce a půl adoptován svými rodiči, kteří oba pracovali v Buckinghamském paláci a po adopci se okamžitě přestěhovali do Austrálie, si je však naprosto jistý, že právě on je jediným potomkem manželského páru.

Jejich údajný syn staví svoje tvrzení i na informacích od jeho babičky, která rovněž v paláci pracovala a několikrát mu říkala, že právě on je součástí královské rodiny. S jistotou by mohl takové tvrzení potvrdit test DNA, Charles ani Camilla ale nikdy na takovou žádost nijak nereagovali a neexistuje způsob, jak je k testu přinutit. Se svým tvrzením Australan opakovaně u soudu neuspěl, zjistil Daily Mail.

Dorante-Day nyní sdílel fotografii svého syna Liama a porovnává ji s dávnou fotografií královny Alžběty II., tedy teoreticky jeho biologické babičky. Ačkoliv fotografiím nelze upřít jistou podobnost, na potvrzení domněnky takový „důkaz“ rozhodně stačit nebude.

„Vím, že to zní neuvěřitelně, ale já jsem jen člověk, který se snaží zjistit, kdo jsou jeho biologičtí rodiče. Všechny cesty mě zatím dovedly k Charlesovi a Camille,” říká a dává tak prostor milovníkům konspiračních teorií.

Sám Dorante-Day se domnívá, že celá kauza mohla být už dávno na světě, protože o jeho narození údajně věděla i Charlesova bývalá manželka princezna Diana. Než ale mohla o situaci podat svědectví, v roce 1997 tragicky zahynula při autonehodě.

„Princ Simon”, jak si sám na sociálních sítích říká, v minulosti už porovnával svoje fotografie z mládí se snímky následníka trůnu a tvrdí, že podobnost je nesporným důkazem o jeho teorii.

Podle všeho se zdá, že po svých biologických rodičích nepřestane pátrat ani v budoucnu. Že by se ale pro klid duše dočkal DNA testů od členů královské rodiny, je krajně nepravděpodobné a celá kauza zůstane zřejmě v rovině domněnek a teorií.


Zdroj: Novinky.CZ
zpět

Vědci zrekonstruovali nejstarší genom moderních lidí. Z lebky ženy z Koněpruských jeskyní


Mezinárodní tým sestavil informace o genomu téměř kompletní fosilní lebky ženy z Koněpruských jeskyní. Lebku z Českého krasu datoval na základě přítomnosti neandertálských genů do období před více než 45 tisíci roky. Jde zřejmě o nejstarší zrekonstruovaný genom anatomicky moderního člověka odpovídající populaci, která zde žila před oddělením linie vedoucí k současným obyvatelům Evropy a Asie.

Žena, známá vědcům jako Zlatý kůň a uložená ve sbírkách pražského Národního muzea, byla objevena v Čechách již v polovině minulého století, avšak tehdejší metody nebyly schopny až takovou starobylost nálezu přesně prokázat. (Zlatý kůň je vápencové návrší, ve kterém je právě nejdelší jeskynní systém v Čechách, Koněpruské jeskyně - pozn. red.)

Podle skupiny vědců, ve které jsou i odborníci ze zmíněného Národního muzea a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (UK), vykazuje tato zkamenělina delší úseky neandertálské DNA než 45 tisíc let starý jedinec z Ust'-Ishim ze Sibiře, jemuž patřil dosud nejstarší známý moderní lidský genom.

To naznačuje, že anatomicky moderní lidé žili v srdci Evropy i před více než 45 tisíci roky, tvrdí nová studie, kterou publikoval akademický žurnál Nature Ecology & Evolution.

Starobylá DNA neandertálců a raných moderních lidí ukázala, že tyto skupiny se mísily kdesi na Blízkém východě poté, co anatomicky moderní lidé opustili asi před 50 tisíci lety Afriku. To způsobilo, že všichni lidé mimo obyvatele Afriky nesou přibližně dvě až tři procenta neandertálské DNA.

V moderních lidských genomech se tyto neandertálské segmenty DNA v průběhu času stále zkracovaly, proto lze jejich délku použít k odhadu, kdy jedinec žil. Archeologická data zveřejněná loni sice naznačují, že moderní lidé byli přítomni v jihovýchodní Evropě už před 47 až 43 tisíci lety, ale vzhledem k vzácnosti dobře zachovalých lidských fosilií a chybění jejich genomové DNA máme jen velmi málo údajů, kdo tito raní migranti byli.

Nová genetická analýza pozůstatku lebky z Koněpruských jeskyní podle tiskové zprávy Přírodovědecké fakulty UK ukazuje, že daná žena byla součástí populace, která se vytvořila před rozdělením populací, které vedly k současným Evropanům a Asijcům.

Zpřesnění datování

Předchozí pokusy o datování založené na pozůstatcích zvířat nalezených poblíž a na morfologii poměrně dobře dochované lebky vedly k počátečnímu odhadu stáří do období před více než 30 tisíci roky, avšak pozdější radiokarbonové datování přineslo jiné výsledky – včetně toho, že lebka pochází z doby před zhruba 15 tisíci lety.

Datování nálezu nad 30 tisíc let ale podpořily závěry nedávné studie, která naznačila, že ženská lebka Zlatý kůň vykazuje morfologickou podobnost k lidem Evropy, kteří zde žili před posledním zaledněním. Proto se antropologové Petr Velemínský z Národního muzea a Jaroslav Brůžek z Přírodovědecké fakulty UK obrátili na genetickou laboratoř německého Max Planck Institutu.

„Nalezli jsme důkazy o kontaminaci analyzované lidské kosti kravskou DNA, což ukazuje, že klih z hovězích kostí, který byl použit v 50. letech ke konsolidaci lebky, posouval radiokarbonová data do mladších období, než je skutečný věk fosilie,” vysvětlil Cosimo Posth, jeden z hlavních autorů.

Byla to ale neandertálská DNA, která vedla tým k hlavním závěrům o stáří fosilie. „Výsledky naší analýzy DNA ukazují, že Zlatý kůň žil blíže době míšení moderního člověka s neandertálci,” konstatoval první autor nového výzkumu Kay Prüfer.

Vědci odhadli, že Zlatý kůň žil přibližně 2000 let po posledním míšení. Na základě toho tým soudí, že Zlatý kůň představuje dosud nejstarší lidský genom, který je zhruba stejně starý, spíš i o několik set let starší než Ust’-Ishim.

První anatomicky moderní lidé neuspěli

„Je nicméně zajímavé, že tito první anatomicky moderní lidé v Evropě nakonec neuspěli. Stejně jako Ust'-Ishim a dosud nejstarší evropská lebka z Oase 1, ani Zlatý kůň nevykazuje žádnou genetickou souvislost s moderními lidmi, kteří v Evropě žili před 40 tisíci lety,” poznamenal paleogenetik Johannes Krause.

Jedním z možných vysvětlení přerušení linie prvních moderních lidí je podle vědeckého týmu Kampánská ignimbritová sopečná erupce zhruba před 39 tisíci lety, která vážně ovlivnila klima na severní polokouli a mohla snížit šance neandertálců a raných moderních lidí na přežití na evropském území v době ledové.

„Nové výzkumy starých nálezů fosilního člověka i objevy nových nálezů ukazují, že morfologické znaky kostry mají stále význam a výpovědní hodnotu pro pochopení evoluce našeho druhu,” řekl Velemínský.

Brůžek dodal, že s těmito znalostmi mohou genetici zacílit analýzy novým směrem a přinést detailní a jedinečné argumenty o lidech dávné minulosti.


Zdroj: Novinky.CZ
zpět

Dala dítě do babyboxu, zlomilo jí to srdce


Zřejmě ve zkratu jednala matka, která 18. března odložila čtyřměsíčního chlapce do babyboxu nemocnice ve Strakonicích. Následně kontaktovala dětské oddělení s tím, že by chtěla dítě zpátky. Prý se ocitla ve velmi složité sociální situaci, ale po odložení dítěte začala trpět, chce jej proto zpět.

Cesta zpátky však nebude jednoduchá. Matku čeká také soud, kde bude dokazovat, že je schopná se o dítě postarat, a případ se může táhnout i měsíce. Pokud se zjistí závažné problémy, nemusí soud matce vyhovět vůbec. Chlapec dostal po odložení do babyboxu jméno Tomáš po řediteli nemocnice.

„Jedná se o třetí dítě, které bylo odložené do našeho babyboxu. Vzhledem k jeho věku jsme tak trochu očekávali, co se bude dít. Po několika dnech se ozvala matka,“ popsal situaci ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Nejdřív testy DNA

Kojenec je nyní svěřený do péče Dětského centra Jihočeského kraje. Jak řekla Právu Marie Paukejová, ředitelka Krizového centra pro matku a dítě v Kostelci, Hluboká nad Vltavou, matka bude muset dokazovat u soudu, že je schopná se o dítě postarat, a případ se může táhnout i měsíce.

„Ženu nejdříve čekají testy DNA, aby prokázala, že je dítě skutečně její. Případem se bude zabývat odbor sociálněprávní ochrany dětí a matka bude muset dát žalobu k opatrovnickému soudu, kde bude prokazovat, že výchovu zvládne,“ vysvětlovala Paukejová. Ta má s opatrovnickými soudy mnohaleté zkušenosti, když se stará právě o matky ve složitých situacích.

„Stát je samozřejmě povinen umožnit výchovu dětí rodičům. To ovšem neplatí v případě, kdy se odhalí závažné překážky, které tomu brání. Například násilí v rodině, nevyhovující podmínky k bydlení a podobně,“ upozornila Paukejová. Zmínila, že někdy je dokazování u soudů náročné.

„Osobně bych ženě radila, aby si nechala vypracovat i psychiatrický posudek. Písemně doložila i žádost o navrácení dítěte, kterou podá k Dětskému centru Jihočeského kraje. Odložení dítěte do babyboxu není jen tak, žena bude muset smysluplně vysvětlit, co ji k tomu vedlo,“ dodala Paukejová.

Případ ze Strakonic je výjimečný i podle zakladatele babyboxu Ludvíka Hesse.

„Chlapec byl velmi dobře oblečený a bylo vidět, že o něj bylo postaráno. Je opravdu spíše výjimečné, že matka odložila už čtyřměsíční dítě. Také rozhodně nebývá zvykem, aby ženy žádaly o navrácení dětí, které odložily do babyboxu. Je to zlomek procenta ze všech případů. Doufám, že vše pro chlapce dobře dopadne,“ konstatoval Hess.

Psycholog z Centra pro rodinu v Českých Budějovicích Rostislav Nesnídal upozornil, že ženy vede k odložení svých dětí v řadě případů právě složitá sociální situace.

„Odložení už několikaměsíčního dítěte se stává opravdu zřídka. Většinou je za tím velmi špatná sociální situace, partnerské neshody a zázemí v rodině. Zásadní je, že žena odložila dítě právě do babyboxu a nedošlo k rodinné tragédii, jako v minulosti v některých případech,“ doplnil Ne­snídal.


Zdroj: Novinky.CZ
zpět

Covid ho připravil o práci, partnerka zemřela po porodu. Na syna zůstal sám


Těšili se na své první miminko, jenže zdravotní stav nastávající maminky se během těhotenství zkomplikoval a měsíc po porodu zemřela na zástavu srdce. Miroslav Král tak zůstal na malého chlapečka sám. Zesnulá maminka ho navíc nestihla zapsat do rodného listu jako otce dítěte. Než soud schválí otcovství, nemá tak nárok na žádnou podporu.

„Těšili jsme se na miminko strašně moc, ale bohužel nastaly komplikace,“ vypráví Miroslav Král (30). Už během těhotenství se u jeho přítelkyně Petry projevily potíže se srdcem, vysokým tlakem, cukrovkou a následně preeklampsií. Při porodu ztratila mnoho krve, a tak v nemocnici zůstala déle, než je obvyklé.

Když se její stav stabilizoval, lékaři ji pustili domů, během krátké doby se jí ale opět přitížilo a záchranka ji odvezla zpět do nemocnice, kde bohužel zemřela na zástavu srdce.

„Když jsem se dozvěděl, že přítelkyně zemřela, bylo to pro mě strašně těžké. Musím teď žít pro Sebíka a zvládnout to,“ říká pan Král, který se teď o malého chlapečka stará s pomocí své maminky v malém pražském bytě.

Pan Miroslav má přitom velké štěstí, že může mít malého Sebastiana u sebe, protože není uveden jako otec v jeho rodném listě. Jeho partnerka si to totiž zprvu nepřála, kvůli exekucím, které měla ještě z dob, než se s ním seznámila.

Když pak v nemocnici bojovala o život, uvědomila si, že to nebylo moudré rozhodnutí, bohužel napravit tuto chybu již nezvládla.

Pro pana Miroslava tak po její smrti nastala velmi složitá situace. Tím, že nebyl jako otec uveden v rodném listě, musela nejprve sociální pracovnice rozhodnout, zda se o malého Sebíka může i nadále starat. Což se naštěstí stalo.

Okamžitě musel ale podat oficiální návrh, aby mu byl svěřen Sebík do péče. Se synem tak musel podstoupit i genetické testy. Pandemie ale celý soudní proces značně komplikuje a zpomaluje.

Bohužel, než se stane i po úřední stránce otcem dítěte, nemá nárok na žádnou rodičovskou podporu. Tím, že kvůli covidu přišel o práci hlídače parkoviště před pražskou zoo, tak nemá ani žádné jiné příjmy a úspory mu docházejí.

Bez finanční pomoci ale nemá šanci to zvládnout. „Nemám tolik peněz, abych malému mohl koupit jídlo, oblečení, plenky a další věci, které miminko potřebuje, a k tomu zvládnul i všechny ostatní výdaje,“ zoufá si pan Miroslav.

Kromě maminky se mu snaží pomáhat i přátelé, nicméně s žádostí o pomoc se obrátil i na Patrona dětí, kde mu prozatím poskytli základní pomoc v podobě balíku základních potřeb v hodnotě 3000 Kč.

Patron dětí je charitativní projekt, který pomáhá zdravotně nebo sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám. V období současné pandemie se snaží také pomáhat samoživitelům a lidem, kteří se ocitli ve složité situaci jako pan Miroslav s malým Sebíkem.

Pokud i vy chcete podpořit tyto rodiny, můžete pomoci prostřednictvím transparentního účtu č. 57574646/0600, případně na stránkách Patrona dětí naleznete další žádosti rodin v nouzi. Na pomoc dětem jde vždy 100 % z vybrané částky.

Genetické testy pan Miroslav i s miminkem absolvoval před týdnem. Teď žije v malém bytě u své maminky, kde se o miminko stará, a čeká na výsledek testů a následně soudu.

„Můj plán je takový, že až skončím mateřskou, vrátím se do práce a Sebík by nastoupil do mateřské školky,“ uzavírá.


Zdroj: Novinky.CZ
zpět

Genomové testování nádoru pomáhá přesně zacílit léčbu, část žen ho má zdarma


Každým rokem je rakovina prsu nově diagnostikována více jak sedmi tisícům žen. Prognóza onemocnění přitom může být velmi dobrá, pokud se s léčbou začne včas. Výhodou dnešní doby je i přesnější diagnostika, která pomáhá léčbu lépe cílit. Velkým přínosem v tomto směru je i tzv. genomové testování, které dokáže u nádoru zjistit, co řídí jeho růst a jaká je pravděpodobnost, že se rakovina vrátí a zda je nutné podstoupit léčbu chemoterapií.

Zatímco genetické testy dokážou zjistit dědičné předpoklady pro onemocnění karcinomem, genomové testování zkoumá aktivitu specifických genů v samotném nádoru a zjišťuje, co řídí jeho růst a chování. Umí tedy zjistit, jaká je pravděpodobnost návratu karcinomu a podle toho i určit efektivní, a přitom co nejméně zatěžující léčbu.

Jedná se tedy o velmi podrobné vyšetření, které dodá lékaři maximum informací o nádoru jako takovém a zejména jeho chování a zákeřnosti.

Doposud lékaři určovali plán léčby u každé ženy s karcinomem prsu především na základě faktorů jako např. velikosti nádoru, rychlosti množení buněk, zasažení uzlin či statusu hormonálních receptorů (ER, PR nebo HER2). Dnes již onkologové vědí, že se jedná o velmi hrubé zjištění – aby se o nádoru dozvěděli více, potřebují znát i aktivitu genů v samotném nádoru.

„Díky speciálním přístrojům tzv. sekvenátorům nové generace lze dnes již vyšetřit v jeden okamžik desítky až tisíce genů nádoru, a to velmi podrobně. Každý takový gen se skládá z několika bází, např. známý BRCA gen z 5000 bází a ty všechny se dají díky těmto přístrojům vyšetřit. Výsledky vyšetření jsou pak známy do 14 dnů,” vysvětluje profesor Marek Svoboda, ředitelem Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Na základě tohoto podrobného vyšetření se tak může stát, že nádor, který se jevil klinicky jako agresivní, je při vyšetření genů označen jako nízkorizikový. Lékaři pak nemocné ženě mohou nabídnout mnohem šetrnější léčbu, než by se stalo bez tohoto vyšetření.

„Například, pokud se nádor dostane i do lymfatických uzlin, mívá horší prognózu. Nicméně existují i takové nádory, které se dostanou do lymfatických uzlin, a přitom u nich genomové vyšetření ukáže, že tento nádor má malé riziko návratu onemocnění v horizontu 5-10 let a my tak pacientky můžeme začít léčit stejně jako ženy, jejichž nádor se do lymfatických uzlin nedostal. Mohou tak být například ušetřeny léčby chemoterapií, která s sebou nese spoustu nežádoucích účinků,” vysvětluje profesor Svoboda.

Což byl i případ herečky Michaely Kuklové, u které vyšetření v sentilových uzlinách ukázalo mikrometastázy, nicméně genomové vyšetření ukázalo nízké riziko nádoru, tudíž se i její léčba obešla bez chemoterapie.

U časných stádií rakoviny prsu se k chemoterapii přistupuje jako k zajišťující léčbě, která dokáže snížit riziko, že se nemoc vrátí.

„Pro pacientky je často špatně pochopitelné, proč mají absolvovat chemoterapie, a tedy půlroční velmi nepříjemnou léčbu, když operace nádoru proběhla dobře a nádor byl celý odstraněn. Děje se tak zejména proto, abychom dokázali odstranit i případné buněčné neviditelné zbytky, které by mohly na některých tkáních zůstat a my je nedokážeme odhalit,” upozorňuje profesorka Petra Tesařová z pražské Onkologické kliniky VFN.

Genomové testování, a tedy i přesnější diagnostika tak může pomoci onkologům snáze rozhodnout, zda je zajišťovací léčba nutná, či ne, případně zda se tato léčba obejde i bez tolik zatěžující chemoterapie.

„Díky tomuto vyšetření se tedy dozvíme, že je buď nádor tzv. hodný, a tudíž nebude zapotřebí zajišťovací léčba, anebo zlý, a pak na základě všech znalostí nádoru dokážeme nemocné ženě ušít léčbu na míru, čímž jí výrazně zvýšíme naději, že se definitivně vyléčí,” vysvětluje profesorka Tesařová.

Genomové vyšetření je zatím velmi drahé, část žen ho má hrazeno zdravotní pojišťovnou

Genomových vyšetření je hned několik a každé má nějaká specifika, je tedy určeno pro konkrétní nádory. Jedná se ale zatím o velmi nákladné vyšetření, přičemž finanční zátěž spočívá zejména v tom, že se tato vyšetření zatím dělají především v zahraničí.

Onkologové ovšem věří, že se brzy začnou tato moderní a vysoce efektivní vyšetření provádět i u nás a budou tak dostupnější pro více lidí a zároveň pomohou lékařům i v jejich dalším vzdělávání.

V současné době je u nás z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeno pouze genomové vyšetření Oncotype DX (měří expresi 21 specifických genů z nádoru pacientky) a nově MamaPrint (analyzuje 70 nejdůležitějších genů spojených s návratem karcinomu prsu) u žen s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu, a to na základě přesně definovaných indikačních kritérií.

Vyšetření MamaPrint vyhodnocuje riziko vzdálených metastáz, jinými slovy, jak moc je pravděpodobné, že se rakovina rozšíří do dalších částí těla. Lékaři tak snadno určí nízké nebo vysoké riziko vzniku metastáz během prvních 10 let po diagnóze.

Onkologové vidí v genomovém testování velkou budoucnost a věří, že se brzy dostanou do situace, kdy si budou moci sami zvolit, jaké z těchto vyšetření pacient podstoupí, aby dokázali každému nemocnému umožnit cílenou léčbu, která mu dá větší šanci na úplné vyléčení.

Zdroj: Novinky.CZ
zpět

Obavy se naplnily. V USA se zkřížily dvě varianty koronaviru v nebezpečný hybrid


Naděje, kterou státy vkládají do vakcinace proti koronaviru, mohou neustále vznikající nové mutace významně ohrozit. Jedna taková se objevila v USA, kde došlo ke sloučení místní varianty s virem z Kentu. Vzniklý hybrid teď straší odborníky.

„Z toho, jak sleduji vývoj a pandemická data, nemůžu spát,“ svěřil se před několika dny agentuře Reuters Chris Murray z Institutu zdravotního měření a propočtů v Seattlu, který postup infekce sleduje a spolupracuje i s washingtonskou univerzitou.

Murray podle svých slov stejně jako řada dalších expertů doufal, že dokončení několika druhů dostupných a účinných vakcín spolu se získanou imunitou těch, kdo už nemoc prodělali, pandemii zbrzdí a nakonec zastaví.

Jihoafrická mutace ale Murraye zneklidnila proto, že dokáže obejít imunitu získanou očkováním i již prodělanou nákazou, upozornil deník The Daily Mail. Teď se navíc objevil výše zmíněný hybrid, který to dokáže taky a navíc by mohl být i nakažlivější a k tomu odolnější.

Varianta kombinující vlastnosti mutace z Kentu a Kalifornie zatím nemá název. Byla potvrzena kultivací (genetickým sekvenováním) zatím jen v jednom případě. Panují však obavy, že případů je víc a vzhledem k větší virulentnosti může podobně jako britská mutace v Evropě začít vytlačovat původní variantu.

Rekombinační událost

O hybridní formě koronaviru, která vznikla takzvanou rekombinační událostí varianty B.1.1.7 poprvé zachycené v britském Kentu a kalifornské varianty B.1.429, informoval odborný server New Scientist. K rekombinační události dochází ve chvíli, kdy viry dvou variant infikují stejnou buňku a během následné replikace si vyměňují genetickou informaci. Vznikají tak nové viry, jež obsahují části RNA obou výchozích variant. Běžná mutace přitom vzniká z chyb při replikaci jedné varianty viru.

„Tahle událost by mohla umožnit viru zkombinovat vyšší infekčnost a větší odolnost,“ varovala podle New Scientist vědkyně Bettea Korberová z Národní laboratoře v Los Alamos v Novém Mexiku, kde byla hybridní varianta 2. února zachycena.

Věděli jsme, že k tomu může dojít


O tom, že může k rekombinaci dojít, vědci věděli, pokládali to ale za málo pravděpodobné, protože je třeba shody mnoha okolností. K nim může dojít jen při velkých a vleklých epidemiích, s jakou se teď Spojené státy a s nimi svět potýká poprvé od pandemie španělské chřipky v minulém století.

Zároveň je třeba, aby se jeden člověk nakazil dvěma nebo více variantami viru. To je možné například, když prodělává bezpříznakovou formu onemocnění nebo je už nakažený a příznaky covidu se u něj zatím neprojevily.

„Věděli jsme, že k tomu může dojít. Že ta možnost existuje. V této chvíli ještě nevíme, jak fakt, že k tomu došlo, ovlivnil schopnosti viru obejít účinky vakcíny,“ řekl Daily Mailu John McCauley ze Světové zdravotnické organizace.

Rekombinace je nebezpečná zejména v tom, že může náhle změnit klíčové vlastnosti viru. „Může to být velmi nebezpečné, protože může dojít ke změně celých proteinových částí viru a vést k tomu, že se stanou očkovací látky neúčinnými,“ potvrdila Daily Mailu evoluční viroložka Emilia Skirmunttová z Oxfodrské univerzity.

Zdroj: Novinky.CZ
zpět

V Litvě chtějí banku DNA, aby jednou identifikovali partyzány


Několik litevských institucí zvažuje zřídit banku DNA, v níž by uchovávaly vzorky s genetickými informacemi příbuzných poválečných partyzánů, kteří bojovali proti SSSR. Ty by jim v budoucnu měly pomoci identifikovat ostatky účastníků odboje, které Sověti pohřbívali tajně v neoznačených hrobech, napsal server litevské veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice LRT.

„Nyní se rozhodujeme, kde by (DNA) banka měla být,“ uvedl Eugenijus Peikštenis, poradce litevského Střediska pro studium genocidy a odboje, které stojí za touto iniciativou společně se Státní službou soudního lékařství a Litevským policejním střediskem forenzních věd.

Litva po rozpadu ruské carské říše nejprve získala samostatnost, za druhé světové války se však stala jednou z obětí sovětsko-německého paktu Ribbentrop-Molotov. Na základě jeho tajného dodatku Rudá armáda obsadila v roce 1940 Litvu a celé Pobaltí. V roce 1941 okupoval litevské území nacistický wehrmacht, o tři roky později se země znovu stala součástí Sovětského svazu. Nezávislost Litva získala zpět v roce 1990.

Protisovětského odboje se v letech 1944 až 1953 účastnilo přes 50 tisíc litevských partyzánů. Při započítání členů podzemních organizací a také jejich podporovatelů čítalo hnutí na 100 tisíc lidí, podotkla LRT. Sovětské bezpečnostní složky přes 20 tisíc účastníků odboje zabily. Na základě rozkazu z Moskvy v roce 1946 je pohřbívaly tajně v neoznačených hrobech.

Podle Peikštenise může pátrání po ostatcích všech partyzánů trvat ještě desítky let, přičemž jejich příbuzní jsou často v pokročilém věku. Pracovníci Střediska pro studium genocidy a odboje proto už odebrali vzorky DNA několika příbuzným někdejších partyzánů a v současné době je uchovává Státní služba soudního lékařství. Tyto vzorky by se jednou měly stát základem plánované banky DNA.

Zdroj: Novinky.CZ
zpět

Vědci získali nejstarší DNA na světě. Z klu mamuta, který žil před víc než milionem let


Nejstarší DNA na světě byla extrahována z klu mamuta, který žil před 1,2 miliony lety a byl nepřímým předkem populárního - a samozřejmě rovněž vyhynulého - druhu, mamuta srstnatého. Podle nové studie je nejstarší DNA z dosud neznámé genetické linie mamuta. Vědci analyzovali genomy ze tří těchto pravěkých živočichů pomocí DNA získané z klů pohřbených v sibiřském permafrostu (trvale zmrzlé půdě).

Vědci analyzovali tři mamutí kly z permafrostu na Sibiři. Zjistili, že jsou z doby před 1,2 miliony lety, cca 1,1 milionem let a před 700 tisíci roky. A právě ten nejstarší exemplář pochází z mamuta, který hned dostal přezdívku Krestovka podle stejnojmenné řeky v této oblasti Ruska, napsal magazín National Geographic.

Mamut Krestovka se podle paleontologů lišil od ostatních sibiřských mamutů, kteří naši planetu obývali před více než dvěma miliony lety. Vědci získali poznatky o evoluci a migraci mamutů i porovnáním s DNA mamutů srstnatých, posledních žijících příslušníků tohoto druhu chobotnatců.

Poslední mamuti definitivně zmizeli zhruba před 4000 lety, připomíná agentura Reuters.

Pozůstatky objeveny už v 70. letech

Vědci každopádně ve středu 17. února oznámili, že získali a poté sekvenovali DNA z pozůstatků tří mamutů, „bratranců” dnešních slonů. Mamuti patřili mezi velké savce, kteří dominovali krajinám doby ledové. Jejich vzorky zůstaly pohřbené v podmínkách permafrostu, což právě vedlo k zachování pravěkého genetického materiálu.

Ale zatímco tyto mamutí pozůstatky byly na Sibiři objeveny již počátkem 70. let minulého století, tak k extrakci DNA byly zapotřebí až nové vědecké metody. Nejstarší z oněch tří, objevený poblíž řeky Krestovky, byl starý přibližně 1,2 milionu let. Další, z blízkosti řeky Adyča, byl starý přibližně jeden až 1,2 milionu let. Třetí mamut od řeky Čukočja žil zhruba před 700 000 lety.

„Určená DNA je neuvěřitelně stará. Je tisíckrát starší než Vikingové a ještě dalece předchází existenci moderních lidí a neandertálců,“ rozplývá se evoluční genetik Love Dalén z Centra pro paleogenetiku ve Švédsku, který vedl výzkum nyní publikovaný v odborném časopise Nature.
První mamuti, kteří odešli do Severní Ameriky

Nejstarší ze tří vzorků, mamut Krestovka, patřil k dosud neznámé genetické linii, která se před více než dvěma miliony roky oddělila od linie, která vedla ke známému mamutovi srstnatému, se kterým se dobře seznámili i lidé.

Jeden z autorů nové studie, genetik Tom van der Valk ze švédské laboratoře SciLifeLab konstatoval, že členové „linie Krestovka” byli prvními mamuty, kteří migrovali ze Sibiře do Severní Ameriky přes dnes již zmizelý pozemní most před asi 1,5 miliony lety. Mamut srstnatý migroval později, asi před 400 až 500 000 lety.

Odborníci rovněž odhalili, že linie mamuta „Adyča” byla rodovým předchůdcem mamuta srstnatého a jedinec „Čukočja” je zase jedním z nejstarších nalezených pozůstatků mamuta srstnatého.

Doposud nejstarší odhalená DNA, tedy samoreplikující se materiál nesoucí genetickou informaci v živých organismech, pocházela z koně, který žil na kanadském Yukonu zhruba před 700 tisíci lety. Pro srovnání, lidský druh Homo sapiens se poprvé objevil zhruba před 300 tisíci lety.

„Teď to je poprvé, co někdo získal DNA ze vzorků starších více než milion let, což byla docela výzva. Získání dat a jejich analýza nám zabrala několik let,“ dodal Dalén podle agentury Reuters.

Většina znalostí o prehistorických tvorech pochází ze studia fosilií jejich kostí, nicméně takové bádání naráží na určité limity. Prastará DNA může pomoci vyplnit prázdná místa, ovšem velmi rychle podléhá zkáze. Nové sofistikované výzkumné techniky expertům umožňují obnovit stále starší genetické informace.
Zdroj: Novinky.CZ
zpět

Lidský epigenom je přečtený. Vědci odhalili, která místa v genomu mohou za nemoci


Vědci odhalili v lidském genomu na třicet tisíc míst, která rozhodují o aktivitách genů a podílejí se na stovkách lidských vlastností včetně sklonu k civilizačním chorobám.

Onemocnění, jako je hemofilie, cystická fibróza, Huntingtonova choroba nebo Duchenneova svalová dystrofie, mají pacienti vepsané do dvojité šroubovice DNA. V „textu“ dědičné informace tvořeném třemi miliardami písmen genetického kódu u nich došlo k „překlepu“. Závažné chyby v dědičné informaci nesou také buňky zhoubných nádorů. Řada civilizačních chorob, jako je obezita, zvýšený krevní tlak, ateroskleróza nebo cukrovka druhého typu, však propuká v důsledku změn v aktivitě genů bez toho, že by se měnila písmena genetického kódu.

Jsou vyvolány „povrchovými úpravami“ dvojité šroubovice. Genetici označují tyto změny DNA jako epigenetické. Epigenetickým změnám vděčíme za svůj vznik. Všechny buňky našeho těla mají prakticky totožnou dědičnou informaci, a přesto se od sebe bílá krvinka, svalová buňka nebo neuron mozku na první pohled liší a v organismu plní zcela odlišné funkce.

Už ve formujících se tkáních embrya mění epigenetické „povrchové úpravy“ aktivitu genů. Některým přidají plyn, jiným zase šlápnou na brzdy. V každém typu buňky se tak sice nachází stejný orchestr genů, ale ten hraje velmi odlišné melodie. Po narození reaguje lidský organismus epigenetickými změnami na vlivy vnějšího prostředí. Nezdravým životním stylem nutíme dědičnou informaci k rozsáhlým „povrchovým úpravám“, s nimiž pak orchestr genů „hraje falešně“. Může to mít za následek třeba infarkt myokardu.

Záhada „genetické vycpávky“

Když genetici před dvaceti lety zveřejnili první nahrubo přečtené lidské genomy, patřil k největším překvapením tohoto průlomového počinu malý počet genů. Člověk jich má v dědičné informaci asi třiadvacet tisíc. Stejně jako myš a o málo víc než muška octomilka. Z celkového počtu tří miliard písmen genetického kódu tvoří geny necelá dvě procenta. Zbytek lidské DNA vědci dlouho považovali za bezvýznamnou genetickou „vycpávku“.

Když genetici zapátrali v přečtených lidských genomech po kombinacích písmen genetického kódu, které zvyšují rizika civilizačních onemocnění, nacházeli je většinou v „genetické vycpávce“. Varianty genů se daly spojit jen se sedmi procenty vloh ovlivňujících riziko onemocnění. Bylo jasné, že úseky DNA v „genetické vycpávce“ významně promlouvají do „povrchové úpravy“ dvojité šroubovice DNA a tím i do aktivity genů.

Proniknout do tohoto komplikovaného přediva regulací genů je podstatně náročnější úkol, než s jakým se lidstvo vypořádalo před dvěma desetiletími přečtením lidského genomu. Významný pokrok na tomto poli nyní hlásí tým genetiků a bioinformatiků vedený Manolisem Kellisem z bostonského MIT. Výsledky jejich práce zveřejnil přední vědecký časopis Nature. Vědci zhodnotili epigenetické „povrchové úpravy“ dědičné informace z více než osmi set vzorků různých lidských tkání a buněk.

„Naše buňky používají epigenetické značky k tomu, aby si zapamatovaly, co má každý typ buněk a každý typ tkáně v lidském těle zapnout a co naopak vypnout. Jsou to jakési genetické lepicí papírky, značky zvýrazňovačem, nebo podtržené pasáže,“ přibližuje práci svého týmu Manolis Kellis.

Šance na nové léky

Kellis a jeho spolupracovníci hledali v lidském genomu místa, která řídí „povrchové úpravy“ dědičné informace a kontrolují tak aktivitu genů. Některé úseky DNA označované jako enhancery čili zesilovače se po vazbě speciálních proteinů přičiní o zvýšení aktivity genů. Jiné úseky známé jako represory po vazbě jiných proteinů aktivitu genů potlačují. Odhalení jejich funkcí je složité, protože působí na dálku.

Gen můžou od jeho represorů či enhancerů dělit úseky DNA tvořené miliony písmen genetického kódu. Vědcům komplikoval práci také fakt, že jednotlivá regulační místa lidského genomu se mohou zapojit do různých „týmů“ a pak se podílí na větším počtu aktivit buňky.

Celkem vědci vytipovali deset tisíc epigenetických značek a s jejich sledováním se snažili proniknout do organizace aktivit genů různých buněk a tkání. Do centra jejich pozornosti se dostaly celkem dva miliony úseků DNA fungujících jako zesilovače genů. O jejich důležitosti svědčí fakt, že zabírají třináct procent lidského genomu, tedy několikanásobně víc než samotné geny.

Studované enhancery bylo možné zařadit do tří set různých týmů, z nichž každý řídil v buňkách jiné procesy. Přitom vědci vytipovali přes tři miliony vazeb mezi jednotlivými geny a regulačními úseky dědičné informace. Vznikl tak dosud nejkomplexnější obraz systému regulací lidského genomu.

Mechanismy onemocnění

Manolis Kellis se svým týmem odhalil v lidské DNA třicet tisíc míst „genetické vycpávky“, která se podílejí na řízení aktivity genů prostřednictvím „povrchových úprav“. Enhancery často fungují v konkrétních tkáních. Třeba různé varianty genetických zesilovačů spojované s inteligencí korigují povrchové úpravy a tím i aktivitu genů v mozku. Enhancery spojované s mírou rizika infarktu myokardu řídí aktivitu genů v srdeční svalovině, stěnách cév, ale také v tukové tkáni a játrech.

Kellis a jeho spolupracovníci nyní zkoumají tkáně pacientů trpících různými onemocněními. Zajímá je srdeční svalovina kardiaků, mozkové buňky pacientů s Alzheimerovou chorobou, nebo svaly a tuková tkáň obézních lidí. Odlišnosti v aktivitách genů oproti tkáním zdravých lidí mohou mnohé napovědět o mechanismech onemocnění a otevřít tím cestu k jejich léčbě a prevenci.

Dnes už je jisté, že i některé zhoubné nádory nemají poškozenou DNA. Chaos v jejich dědičné informaci padá plně na vrub epigenetických změn. „Doufáme, že náš výzkum napomůže k urychlení vývoje léků pro mnoho onemocnění,“ říká Manolis Kellis.

Zdroj: Lidovky.CZ
zpět

První extrakce DNA z miliony let starého mamutího zubu


Poprvé byla zachovaná DNA získána z pozůstatků zvířat starších více než milion let. DNA patřila dvěma mamutům, kteří žili přibližně před 1,2 miliony let.

Genetické sekvenování mění naše chápání vývoje mamutů. Odhalují, že v té době byla Sibiř domovem dvou odlišných skupin těchto zvířat. Mamuti Severní Ameriky byli produktem křížení mezi těmito dvěma skupinami a od každé získali polovinu své DNA.

"Místo toho, aby na Sibiři byl před 1–2 miliony let jeden druh [nebo linie] mamutů, nyní to vypadá, že existují dvě,“ říká Love Dalén z Centra pro paleogenetiku ve švédském Stockholmu.

První mamuti se vyvinuli v Africe asi před 5 miliony let. "Původně to byl tropický druh," říká Dalén. Ale během příštích několika milionů let se někteří mamuti odstěhovali z Afriky.

Hlavním typem byl mamut stepní (Mammuthus trogontherii), který se vyvinul v severní Eurasii asi před 1,7 miliony let. Později se stala Severní Amerika domovem kolumbijských mamutů (Mammuthus columbi). Slavní mamuti vlnovití (Mammuthus primigenius) žili v Eurasii nedávno, poslední zemřeli před pouhými 4000 lety.

Jak tyto druhy spolu souvisejí a proč se vyvíjely zrovna tak, jak se vyvíjely, jsou složité otázky, na které je ještě třeba odpovědět.

Dalénova kolegyně Patrícia Pečnerová, nyní na univerzitě v Kodani v Dánsku, extrahovala DNA ze tří mamutích zubů nalezených na severovýchodě Sibiře. V 70. letech je shromáždil zesnulý ruský paleontolog Andrej Sher. Dva zuby, z Krestovky a Adychy, vypadají, jako by patřily stepním mamutům, a jsou staré 1,1–1,2, respektive 1-1,2 milionu let. Třetí, z Chukochya, se zdá být mamutem vlnovým a je 500-800 000 let starý.

Druhé zuby jsou prvními vzorky staršími než milion let, jejichž DNA byla přečtena. To je mnohem více než předchozí sekvenace starověké DNA, 700 000 let starého koně, i když se ukázalo, že je možné získat proteinové sekvence z ještě starších pozůstatků, včetně 1,9 milionu let starého zubu Homo erectus.

"Vypadá to suprově," říká Rebekah Rogers z University of North Carolina v Charlotte. "Spojuje paleontologii a genetiku v hlubším časovém horizontu než kdykoli předtím."

Tým zjistil, že zuby Adycha a Chukochya vypadaly jako předchůdci zubů pozdějších vlněných mamutů. Ale zub Krestovky byl překvapením. Přestože byl přibližně stejně starý jako Adycha, její DNA byla zcela odlišná. Mamut, ke kterému patřil, byl členem samostatné linie, která se oddělila od ostatních euroasijských mamutů nejméně před 1,78–2,66 miliony let.

Dalénův tým věří, že mamuti Krestovka byli ti, kteří nejprve kolonizovali Severní Ameriku a překročili pozemní most na dnešní Aljašku asi před 1,5 miliony let. "Podle našeho modelu byli mamuti v Severní Americe před 1,5 až 0,5 miliony let výhradně druhu Krestovka," říká Dalén.

Ale pozdější kolumbijští mamuti ze Severní Ameriky, jejichž DNA byla dříve sekvenována, nebyli jen potomky mamutů Krestovka. Příběh nabral jiný směr. Na Sibiři ze stepních mamutů postupně vznikali vlnění mamuti. Mnohem později „malá skupina vlněných mamutů překročila pozemní most v Beringu a přešla do Severní Ameriky, kde se zkřížila se zbytkem mamutů Krestovka,“ říká Dalén.

Výsledkem byly kolumbijští mamuti, kteří byly směsí Krestovky a dřívějších mamutů v poměru 50:50.

Zdá se, že takové křížení je u původu nových druhů běžné, říká spoluautor Tom van der Valk z univerzity ve Uppsale ve Švédsku. "Toto je jedna z hlavních věcí, která se změnila v posledním desetiletí, když mluvíme o rozdělení druhů." Stále více se zdá, že kdykoli se podíváme, najdeme tok genů mezi liniemi, které byly nějakou dobu oddělené a poté znovu smíchané. “

"Tato studie ukazuje, že vývoj v biologii je chaotický," říká Tori Herridge z Natural History Museum v Londýně. Vznik druhu je zřídka tak jednoduchý jako rozdělení populace na dvě části, říká.

Analýzy také vrhají nové světlo na vývoj vlněných mamutů.

Dříve se předpokládalo, že u těchto zvířat se vyvinul tlustý kožich a další změny v reakci na chladné klima doby ledové. "Vždy se to považovalo za ztělesnění mamutů přizpůsobených chladu," říká Herridge.

Ale DNA ukazuje, že mnoho adaptací na zimu již bylo přítomno v dřívějších populacích stepních mamutů. "Byl to spíše postupný proces, který se v tomto prostředí pomalu zdokonaloval, než jedna rychlá změna," říká van der Valk.

To znamená, že možná budeme potřebovat nové vysvětlení pro vývoj některých rysů mamutích kožichů, říká Herridge. "Možná nebyla adaptace za dobu ledovou hlavním hnacím motorem."

Zdroj: New Scientist
zpět

Ve Wu-chanu se šířil koronavirus už koncem roku 2019, už tehdy mutoval


Tým Světové zdravotnické organizace (WHO), který letos ve Wu-chanu pátral po původu koronaviru způsobujícího covid-19, zjistil, že už v prosinci 2019 byla epidemie ve městě mnohem rozsáhlejší, než se dosud uvádělo. Už tehdy ve městě existovalo několik kmenů koronaviru SARS-CoV-2, uvedla stanice CNN s odvoláním na šéfa mise Petera Bena Embareka.

Embarek po návratu z Wu-chanu do Švýcarska řekl, že tým WHO nalezl několik důkazů o mnohem rozsáhlejší epidemii koronaviru ve městě na konci roku 2019: „Virus hodně koloval ve Wu-chanu už v prosinci (2019), což je nové zjištění.“ Dodal, že čínští vědci týmu představili 174 případů covidu z prosince 2019. Sto z nich bylo potvrzeno laboratorními testy, u zbylých 74 se nákaza dovodila pomocí symptomů.

Tým také mohl mluvit s prvním nakaženým v Číně, úředníkem nad čtyřicet let věku, který nikam necestoval a onemocněl 8. prosince. „Neměl žádný vztah k tržištím (kde se virus šířil). Vedl nudný normální život, bez túr do hor nebo něčeho podobného. Byl to úředník v soukromé společnosti,“ řekl Embarek.

Vzhledem k inkubační době je zřejmé, že koronavirus SARS-CoV-2 se ve městě šířil už na přelomu listopadu a prosince. Počet případů z prosince Embarek odhadl na základě čísel prezentovaných čínskými lékaři na více než tisíc, protože v předpandemické době byly zachyceny jen vážné případy.

„Ještě jsme nevytvořili žádný model, ale víme, z přibližných čísel odjinud, že v infikované populaci je 15 procent vážných případů a většina má mírný průběh,“ vysvětlil, proč se domnívá, že už v prosinci bylo ve městě více než tisíc nakažených. Vyzval proto čínské úřady, aby zpřístupnily tisíce vzorků krve odebraných nemocným ve městě v prosinci.

Tým WHO také zkoumal 92 lidí z provincie Chu-pej, kde leží Wu-chan, u nichž panovalo podezření, že se nakazili koronavirem dříve než v prosinci 2019. Na žádost WHO se u nich provedly testy na protilátky, přičemž u 67 vyšly negativní. Embarek dodal, že jsou potřeba další testy a že také není jisté, zda se u lidí dá zjistit přítomnost protilátek více než rok po prodělání nemoci. Upřesnil, že pocházeli z různých míst, takže není podezření na nějaké ohnisko.

Třináct mutací

Embarek dodal, že se týmu, který tvořilo 17 čínských expertů a sedmnáct vědců WHO, při zkoumání prvních případů podařilo rozšířit genetický materiál viru studiem částečných sekvencí – ve Wu-chanu už tehdy existovalo 13 různých genetických linií. „Některé z nich jsou z tržišť, ale některé ne,“ upřesnil. Původně se uvádělo, že se virus rozšířil z tržiště Chua-nan, kde se prodávaly ryby a divoká zvířata, ale pak tým WHO uvedl, že tržnice, kde se virus objevil, byly dvě. „To jsme zjistili v rámci naší mise,“ dodal.

Velké množství odlišných kmenů podle Embareka znamená, že choroba se musela šířit ještě před prosincem 2019, i když čínští vědci zdůrazňují, že takové případy nebyly zaznamenány. „Protože u sekvencí získaných ve Wu-chanu z prosince 2019 už existovala genetická diverzita u SARS-CoV-2, je pravděpodobné, že se virus šířil déle než měsíc,“ komentoval zjištění virolog ze Sydneyské univerzity Edward Holmes. „Tato data zapadají do jiných analýz, že se mezi lidmi virus objevil před prosincem 2019 a existovalo období skrytého přenosu, než byl poprvé zachycen na tržišti Chua-nan.“

Tým WHO doufá, že se bude moci do Wu-chanu vrátit a pokračovat ve vyšetřování, dodal Embarek. Zatím ale není jasné, zda k tomu dojde. USA kritizovaly Čínu, že měla týmu poskytnout raná, nezpracovaná data. Čína se vůči kritice ohradila.

Zdroj: Novinky.CZ
zpět

Nejstarším písmem na Moravě nebyla hlaholice, ale starogermánské runy


Nejstarším písmem starých Slovanů není hlaholice, kterou vytvořili na Velké Moravě svatí Cyril a Metoděj, ale starogermánské runy. Potvrdil to unikátní nález v lokalitě Lány u Břeclavi. Archeologové tam našli žebro z tura, který žil zhruba v období 600 našeho letopočtu, s vyrytým nápisem. Jeho analýzou vědci ze čtyř zemí zjistili, že dlouho před příchodem věrozvěstů někdo na kost vytvořil runový nápis v tzv. starším futharku.

Starogermánské runy jsou známy ze slavné filmové trilogie Pán prstenů. Veřejnost se s nimi může setkat ve filmech a počítačových hrách z oblasti fantasy.

Vyryté znaky na kosti určil specialista na starogermánské jazyky Robert Nedoma z vídeňské univerzity. Nápisy v runách jsou obvykle spojovány s mytologií. Kost z Břeclavska byla ale překvapivě učební pomůckou.
Záznam na žebru z tura

Styl starší futhark používalo germánsky mluvící obyvatelstvo střední Evropy od druhého do sedmého století našeho letopočtu. Abeceda staršího futharku byla tvořena 24 znaky, z nichž posledních sedm bylo vyryto právě na zlomeném žebru nalezeném na Břeclavsku.

Je pravděpodobné, že původně byla na kosti celá runová abeceda. Nejednalo se tedy o konkrétní sdělení, ale spíše o učební pomůcku, o čemž svědčí i některé chyby v zápisu. V současné době znají vědci z celé Evropy jen 17 nálezů kompletních či částečně dochovaných řad staršího futharku. Kost našli archeologové při výzkumech v roce 2017.

„Podrobně ji prozkoumal mezinárodní tým složený z vědců z Česka, Rakouska, Švýcarska a Austrálie a zjistil, že se jedná o nejstarší nápis nalezený u Slovanů, což je nebývalý úspěch nejenom v rámci výzkumů v České republice, ale v celé Evropě,“ řekl Právu vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Jiří Macháček, který zároveň stál v čele mezinárodního vědeckého týmu zkoumajícího unikátní objev.

Nejstarší písmo Slovanů bylo germánské

K analýze kosti byly použity nejnovější genetické a radiokarbonové metody a stáří nápisu potvrdila také traseologická metoda a elektronová skenovací mikroskopie.

„Z těchto citlivých analýz vyplývá, že kost pochází z tura domácího,“ poznamenala Zuzana Hofmanová, členka týmu z University of Fribourg ve Švýcarsku, která se specializuje na analýzu archaické DNA.

Až dosud se za nejstarší písmo Slovanů považovala hlaholice. Přelomový objev archeologů Masarykovy univerzity ukazuje, že Slované již před zavedením hlaholice přišli do kontaktu s runami, které mohli používat například k počítání nebo k věštění.

Nález zároveň zpochybňuje vyhraněnou kulturní odlišnost mezi germánskou a slovanskou částí Evropy. „To, že jde o nejstarší doklad písma u Slovanů, je samozřejmě zajímavé pro přibližně 300 milionů lidí, kteří mluví některým ze slovanských jazyků,“ dodal Macháček.

O nálezu publikovali archeologové článek v jednom z nejvýznamnějších světových archeologických časopisů Journal of Archaeological Science. Po skončení výzkumů, které na zmíněné lokalitě stále probíhají v rámci projektu EXPRO financovaného Grantovou agenturou ČR, budou runy z Lánů vystaveny pro veřejnost v prostorách Masarykovy univerzity.

Zdroj: Novinky.CZ
zpět

Němečtí výzkumníci rozchodili myši s poškozenou míchou. Jedinou injekcí


Myším se zcela poškozenou míchou, neschopným pohybovat zadníma nohama, píchli němečtí vědci syntetickou bílkovinu, která stimuluje růst neuronů. Přerušené nervové buňky v míše dorostly a zvířata začala po pár týdnech chodit, informoval vědecký server Science Daily.

Poranění míchy patří k těm nejvíce oslabujícím. Poškozená nervová vlákna (axony - funkční výběžky neuronu) již nemusí být schopna přenášet signály mezi mozkem a svaly, což často vede k ochrnutí končetin. Axony se navíc pak nemohou regenerovat.

V rámci nové studie tak Němci obnovili schopnost chodit u myší, které byly paralyzovány po úplném poranění míchy. Tým z Ruhr-Universität Bochum vytvořil jakýsi „návrhářský“ signální protein a vstříkl jej do mozku zvířat, čímž stimuloval jejich nervové buňky k regeneraci a „sdílel s nimi recept” na tvorbu dané speciální bílkoviny.

Vědci se rozhodli opravit poškozené axony proteinem, který nazývají hyper-interleukin-6 (hIL-6). Jde o syntetickou verzi přirozeně se vyskytujícího peptidu (chemická sloučenina organického původu, která vzniká spojením několika aminokyselin peptidovou vazbou), který byl laboratorně vylepšen, aby stimuloval regeneraci nervových buněk.

„Jedná se o tzv. designový cytokin, což znamená, že se v této podobě v přírodě nevyskytuje a musí být vyroben pomocí genetického inženýrství,” vysvětlil podle webu New Atlas autor studie Dietmar Fischer.

Dosud platí, že paralýza způsobená poškozením míchy je celkově nenapravitelná. S novým terapeutickým přístupem se ale vědcům poprvé podařilo přimět myši, aby znovu chodily. Protein tedy stimuluje regeneraci nervových buněk.

Viry dodávají mozku plán výroby proteinu

Fischerova výzkumná skupina už v dřívější studii zjistila, že hyper-interleukin-6 může účinně stimulovat regeneraci nervových buněk. Jak připomíná Science Daily, klíčový je ale i samotný způsob, jak to zvířatům podat.

Ve své současné studii tým z Bochumi indukoval nervové buňky motoricko-senzorické kůry, aby samy produkovaly hIL-6. Za tímto účelem použili viry vhodné pro genovou terapii, které pomocí injekční stříkačky umístili do snadno přístupné oblasti mozku. Tam viry dodávají „plán produkce proteinu” specifickým nervovým buňkám, motoneuronům.

„Léčba genovou terapií pouze několika neuronů tak stimulovala axonální regeneraci různých nervových buněk v mozku a několika motorických traktů v míše současně. Nakonec to umožnilo dříve ochrnutým zvířatům začít chodit po dvou až třech týdnech. To nás zpočátku velmi překvapilo, protože po úplné paraplegii se to nikdy předtím neukázalo jako možné,” uvedl Fischer.

Výzkumný tým nyní zjišťuje, do jaké míry lze tento nebo podobné přístupy kombinovat s dalšími opatřeními k optimalizaci podávání hyper-interleukinu-6 a dosažení nových funkčních vylepšení. Rovněž zkoumají, zda má protein u myší stále pozitivní účinky i po dalších týdnech.

„To bude důležité vědět pro případné budoucí použití u lidí,” uzavřel německý expert.

Zdroj: Novinky.CZ
zpět

Vědci rozluštili ptakopysčí genom. Raritou jsou hlavně pohlavní chromozomy


Biologové detailně prozkoumali genom ptakopyska. Narazili na množství podivností. Výzkum starobylých savců slibuje kromě jiného nové léky.

Když na sklonku osmnáctého století doputovaly z Austrálie do Anglie první vycpaniny ptakopysků, vzbudily mezi přírodovědci bujaré veselí. Zvíře s tělem velkého krtka, bobřím ocasem, vydřími končetinami a kachním zobákem považovali pobavení učenci za podvrh vzniklý sešitím těl několika různých živočichů. Jako nesmysl odmítali také zprávy o tom, že tohle zvíře nerodí mláďata, ale klade vejce. Jedinečného představitele australské fauny definitivně rehabilitoval oficiálním vědeckým popisem teprve v roce 1799 správce zoologických sbírek Britského muzea George Shaw.

S odstupem více než dvou století ptakopysk na tajemnosti mnoho neztratil. Nedávno vědci čirou náhodou zjistili, že srst ptakopysků pod ultrafialovým světlem zeleně fosforeskuje. K čemu je to ptakopyskům dobré, zůstává záhadou.

Ptakopysk také patří k nemnoha savcům, kteří produkují jedy. Samcům ústí vývod jedové žlázy na ostrém ostruhovitém výběžku zadní končetiny. Jed se tvoří v období páření a samci ho využívají při vzájemných soubojích o samice a revíry. Člověka bodnutí ostruhou ptakopyska neohrozí, ale je velmi bolestivé.

Zobákovité čelisti pokryté měkkou kůží má ptakopysk protkány hustou sítí nervů. Sbírají podněty nejen z šedesáti tisíc hmatových receptorů, ale také ze čtyřiceti tisíc zvláštních tělísek schopných reagovat na elektrické pole. Ptakopysci jsou noční tvorové. Pod hladinou potoků a řek loví se zamhouřenýma očima a uzavřenými sluchovými otvory, takže nic nevidí a neslyší. Kořist jim prozradí elektrické pole vznikající v důsledku životních aktivit nejrůznějších drobných vodních tvorů.

Australští vědci už nějakou dobu upozorňují na smutný fakt, že ptakopyskům hrozí vyhubení. Na vině je kromě jiného výstavba přehrad a intenzivní zemědělství narušující vodní toky. Vážné nebezpečí pro ně představují také importované šelmy, jako jsou například lišky.

Lék z mléka ptakopysků

Početný mezinárodní tým vedený Frankem Grutznerem z University of Adelaide nyní zveřejnil ve vědeckém časopise Nature výsledky detailních analýz genomu ptakopysků. Poprvé byla dědičná informace tohoto živočicha přečtena v hrubých rysech už před dvanácti lety. Nové analýzy však dovolují vědcům nahlédnout do tajů organismu vejcorodých savců mnohem hlouběji. Odhalily například jeden z důvodů, proč samice ptakopyska produkují mléko a mládě dlouho kojí.

Ptáci zajišťují svým zárodkům ve vejcích dostatek živin díky trojici genů důležitých pro tvorbu žloutku. Ptakopysk si ale zachoval jen jeden z těchto genů. Jeho zárodku ve vejci živiny brzy docházejí. Musí je získávat z jiného zdroje a tím je mateřské mléko. Má to ale háček.

Ptakopyskům se nevyvinuly bradavky. Samice vylučuje mléko z přeměněných potních žláz. Sekret hromadí v záhybech kůže na břiše, odkud ho mládě nabírá měkkými zobákovitými čelistmi. Mléko ptakopysků obsahuje bílkoviny hubící bakterie. Mají velmi neobvyklý tvar.

Kudrnatá bílkovina

Řetězec bílkoviny je extrémně zakroucený. Vědci mu přezdívají Shirley Temple. Připomíná totiž kudrny slavné dětské filmové herečky. Evoluce vybavila ptakopysky touto antibakteriální zbraní na ochranu mláďat před infekcí. Hrozí jim při pití mléka rozteklého po matčině znečištěné kůži. Antibakteriální bílkoviny z mléka ptakopysků mohou být v budoucnu využitelné k léčbě infekcí vzdorujících antibiotikům.

Jejich zvláštní prostorové uspořádání chtějí biologové využít jako vodítko pro syntézu širokého spektra bílkovin s podobnou trojrozměrnou strukturou. Ty nejúčinnější by pak testovali jako kandidáty na nová léčiva.

Narůstající rezistence bakterií k antibiotikům představuje pro současnou medicínu noční můru. Světová zdravotnická organizace vyzývá k řešení této tzv. antibiotické krize s velkým důrazem už od roku 2014.

Jedinečné určení pohlaví

Genom přečtený před dvanácti lety patřil samici ptakopyska. Nově přečetli vědci i dědičnou informaci samce. Umožnilo to lépe pochopit jedinečný způsob určení pohlaví těchto zvířat. Samci ptakopysků postrádají gen SRY, který sehrává klíčovou roli ve vývoji samčího pohlaví u drtivé většiny savců. Do určení pohlaví u nich zásadním způsobem promlouvá gen DMRT známý jako rozhodující regulátor určení pohlaví u plazů a ptáků. Naprostou raritu představují pohlavní chromozomy ptakopysků.

Většina savců má v buňkách pár pohlavních chromozomů. Samice disponují dvojicí chromozomů X. Samci mají kromě jednoho chromozomu X ještě pohlavní chromozom Y. Na něm se nachází gen SRY, který usměrňuje vývoj jedince v samce. Otcové předávají chromozom Y svým synům.

Ptakopyskové mají pohlavních chromozomů deset. Samice jsou vybaveny dvěma pěticemi chromozomů X. U samců doplňuje pětici chromozomů X pětice chromozomů Y. Geny sídlící na pohlavních chromozomech ptakopyska se nepodobají genům na chromozomech X a Y jejich savčích příbuzných.

Zvláštní genetická výbava přináší komplikace. Spermie vznikající ve varlatech samců se chrání před chaosem v dědičné informaci tím, že pohlavní chromozomy propojí do jednoho dlouhého řetězce. Podle výzkumu Grutznerova týmu se desítka pohlavních chromozomů původně nespojovala do řetězce, ale vytvářela uzavřený kruh, v němž se pátý chromozom Y spojil s prvním chromozomem X. Jistě to není poslední zvláštnost genomu ptakopysků.

Zdroj: Lidovky.CZ
zpět

o firmě

Advanced Genetics, s.r.o. poskytuje genetické testy se 100% spolehlivostí již od roku 2005. Dnes je největším poskytovatelem služeb komerční genetiky v ČR. Pracujeme s nejlepšími a nezávislými světovými laboratořemi. Největší garancí kvality jsou desítky tisíc klientů, o kterých jste nikdy neslyšeli.s

Terms of Use
Privacy Policy - GDPR
FAQ
Sitemap

aplikovaná genetika

Teoretické znalosti vědců a laboratorních genetiků, jsme dokázali dostat do praxe. Pro potřeby klientů děláme vše. Jako první jsme nabídli anonymní a dostupné DNA testy v nejvyšší kvalitě, kterou dosud nikdo nepřekonal. Jako první jsme přišli ve střední Evropě s analýzou nutriční genetiky. Vytvořili jsme první dlouhodobé programy personalizované výživy, které respektují i osobní genetiku. Bavíme obdarované zajímavými testy genů nevěry nebo dlouhověkosti. A zajišťujeme spokojenost klientů 100% kvalitou. Vyzkoušejte sami. Od prevence zdraví, až po složité životní situace - vždy profesionálně.

kontaktujte nás

 • telefon:
  603 466 620
 • e-mail:
  info@DNAtest.CZ
 • adresa:
  Politických vězňů 8
  110 00 Praha, CZ
  Czech Republic