FaceBook
produkty

Naším cílem je poskytnout vám maximum informací
pro zodpovědné rozhodování o vaší vlastní budoucnosti.


testy určení otcovství - lidé |  testy určení příbuznosti |  testy identity DNA vzorků |  testy dědičných dispozic


určení otcovsví   určení otcovství

cíl testu: potvrdit či vyvrátit biologické otcovství mezi dvěma osobami (otec + dítě)
kdo: - muž, pochybující o otcovství dítěte své partnerky/manželky
- matka, u níž přichází do úvahy více než jeden pravděpodobný otec
- dítě, pochybující o pravosti svých biologických rodičů
kdy: - u pochybností o věrnosti partnerky/manželky
- v případě více partnerů v sexuálním životě matky dítěte
- u nejistoty ohledně možných adopcí, záměn po porodu, utajených incestů atp.
proč: - odstranění pochybností v rodině, ve vztahu
- příprava na rozvodové řízení
- příprava na dědické řízení
- příprava na řízení o vyloučení otcovství
vzorky DNA: minimálně a obvykle 2 (předpokládaný otec a dítě)
- lze však testovat i varianty:
* 1 předpokládaný otec a více dětí
* 1 dítě a více předpokládaných otců
(druhá varianta se doporučuje testovat současně, zejména pokud jsou potencionální otcové sourozenci - eliminuje se tak riziko možného chybného výsledku)
výsledek: - prohlášení o potvrzení otcovství (obvykle s pravděpodobností 99.99%)
- prohlášení o vyloučení otcovství (vždy na 100%)
- ve výjimečných případech (kdy se komplexní index otcovství dostane na hodnoty pod 97%) doporučení provést rozšířený test otcovství - více genových oblastí a eliminace vlivu příbuznosti předpokládaných otců
info:

více informací >>


určení příbuznosti   určení příbuznosti

cíl testu: určení stupně příbuznosti dvou osob (% pravděpodobnosti)
kdo: - osoba pátrající po svém příbuzném, obvykle až když nežijí společní předkové
kdy: - u nejistoty ohledně možných adopcí, nucených odsunů, záměn po porodu, utajených incestů atp.
- v případě více partnerů v sexuálním životě společných předků
proč: - odstranění pochybností v rodině, ve vztahu
- příprava na dědické řízení
- dohledání nepřímých příbuzných (i nežijících) z válečných konfliktů, nehod či přírodních katastrof
- při sestavování rodokmenu (genealogie)
- u podezření na vztah s příbuznou osobou
- průzkumy hromadných hrobů či rodinných hrobek
- historické pátrání po žijících příbuzných slavných předků
vzorky DNA: minimálně a obvykle 2
- lze však testovat i více vzorků na vzájemný vztah:
* více sourozenců či nepřímých příbůzných různého stupně
výsledek: - určení pravděpodobnosti, že dvě osoby měly společného předka (v porovnání se statistickým výskytem náhodného rozmístění testovaných genů v běžné populaci)
info:

více informací >>


identita vzorků DNA   identita vzorků DNA

cíl testu: určení shody dvou či více vzorků DNA
kdo: - osoba pátrající důkazech přítomnosti jiné osoby na určitém místě
- detektivní kanceláře, advokáti, policie, nezávislé instituce, tisk
kdy: - potvrzení svědectví, příprava na soudní při
- důkazy pro utajené či veřejné vyšetřování
proč: - odstranění pochybností o původu vzorků
- příprava na trestní či rozvodové řízení
- dohledání důkazů po nehodách, trestných činech
- historické dokazování pravosti
- u podezření na nevěru
vzorky DNA: minimálně a obvykle 2
- opět lze testovat i více vzorků na vzájemnou identitu
výsledek: - určení shody (potvrzení či vyloučení) dvou vzorků DNA
info:

více informací >>


dědičné dispozice   dědičné dispozice

cíl testu: určení (% pravděpodobnosti) rizika některých dědičných chorob, ale i pozitivních dispozic dle zjištěných genových variant
kdo: - osoba, která se zajímá o svůj zdravotní stav i v dlouhodobé perspektivě
- osoba, jež si je vědoma vyššího rizika dědičných chorob (rodinná anamnéza, škodlivé životní prostředí)
- osoba, jež byla lékařem upozorněna na možnost dědičného onemocnění v počátečním stádiu
- osoba trpící dědičnou chorobou nebo ovlivněna genovou predispozicí (zpřesnění diagnózy)
- zaměstnavatel, potřebující znát komplexní zdravotní stav svých pracovníků (zejména v rizikových provozech)
- zdravotní či životní pojišťovna používající rozlišení pojistného dle rizikovosti pacienta (s jeho souhlasem)
kdy: - prakticky ve všech životních obdobích člověka od plánování těhotenství, prenatálního stádia dítěte až po dospělost a stáří
proč: - prevence geneticky podmíněných chorob (známé dědičné choroby, některé typy rakoviny atp.)
- identifikace rizik dědičných chorob v počátečních stádiích
- zpřesnění diagnózy dědičných chorob či geneticky podmíněných poruch
- identifikace vysoce rizikových zaměstnanců či pojištěnců
- podpora dalších lékařských vyšetření
vzorky DNA: jeden vzorek dotyčné osoby
- lze však testovat kontrolně i vzorky přímých příbuzných
(zejména u některých typů dědičných chorob je doporučeno současné testování dalších příbuzných k určení, zda dotyčná osoba je "pouze" přenašečem poškozeného genu či se genetická porucha má šanci rozvinout v onemocnění)
výsledek: - genetická informace se zdrojovanými odkazy na vědecké studie, ze kterých je/jsou závěry čerpány
- nebo konzultace s odborným lékařem, který vysvětluje dopady genových odchylek a doporučuje případně další vhodné konkrétní postupy (změny životních návyků, další vyšetření, preventivní kontroly atp.)
info:

více informací >>

o firmě

Advanced Genetics, s.r.o. poskytuje genetické testy se 100% spolehlivostí již od roku 2005. Dnes je největším poskytovatelem služeb komerční genetiky v ČR. Pracujeme s nejlepšími a nezávislými světovými laboratořemi. Největší garancí kvality jsou desítky tisíc klientů, o kterých jste nikdy neslyšeli.s

Terms of Use
Privacy Policy - GDPR
FAQ
Sitemap

aplikovaná genetika

Teoretické znalosti vědců a laboratorních genetiků, jsme dokázali dostat do praxe. Pro potřeby klientů děláme vše. Jako první jsme nabídli anonymní a dostupné DNA testy v nejvyšší kvalitě, kterou dosud nikdo nepřekonal. Jako první jsme přišli ve střední Evropě s analýzou nutriční genetiky. Vytvořili jsme první dlouhodobé programy personalizované výživy, které respektují i osobní genetiku. Bavíme obdarované zajímavými testy genů nevěry nebo dlouhověkosti. A zajišťujeme spokojenost klientů 100% kvalitou. Vyzkoušejte sami. Od prevence zdraví, až po složité životní situace - vždy profesionálně.

kontaktujte nás

 • telefon:
  603 466 620
 • e-mail:
  info@DNAtest.CZ
 • adresa:
  Politických vězňů 8
  110 00 Praha, CZ
  Czech Republic