FaceBook
Genealogický test - původ předků ze strany matky (X)

Analýza mitochondriální DNA pro genealogické účely je zaměřena zejména na první a druhou hypervariabilní oblast (HVR1 a HVR 2).


DNA test původu X (ženská linie) Každý člověk dědí svou mtDNA po matce, nikdy od otce. Matka kohokoliv z nás ji zdědila od své matky, a ta zase od své, a tak dál do minulosti, až k pramatce celé mateřské linie. Mitochondriální DNA proto nese informace starší než jakýkoliv psaný záznam vytvořený člověkem.

 Dlouholetým genetickým výzkumem bylo prokázáno, že veškeré mateřské linie se někde v minulosti navzájem spojují. Informace o takovýchto souvislostech jsou napsány v lidské mtDNA. Lidé, kteří nesou ve své mtDNA stejné údaje o stejném spojení své mateřské linie, lze zařadit do skupin, z nichž každá má svou dávnou „pramatku“. Ta dala vznik všem mateřským liniím lidí v příslušné skupině. V současné době je např. pro evropskou populaci (míněni jsou rodilí Evropané) známo sedm takovýchto geneticky odlišných skupin. To znamená, že mateřská linie každého jednoho Evropana, pokud se nepřistěhoval nedávno třeba z Afriky nebo z Japonska, pochází z jedné ze sedmi genetických pramatek. V některých populárně vědeckých publikacích se jim říká sedm dcer Eviných.

 Populace, které jsou domovem na ostatních kontinentech, pochází z jiných genetických pramatek. Tzn. že mimo oněch sedm evropských je známa ještě řada jiných pramatek, které daly vznik mateřským liniím např. Asie nebo Ameriky (míněni jsou samozřejmě původní obyvatelé Nového světa). Celkem jich je známo 36 pro celý svět. Více se o sedmi evropských pramatkách dozvíte zde.

 Díky vývoji v metodách analýzy lidské DNA je dnes poměrně jednoduché v genetické informaci každého člověka „zápis“ o jeho původu nalézt a přečíst.

 V rámci DNA testu původu typu X je analyzován u daného člověka zvláštní úsek mtDNA, který obsahuje informaci o tom, která z genetických pramatek dala vzniknout mateřské linii onoho člověka. U každé z pramatek je dnes známo, kde se geograficky v průběhu historie usadili „její“ potomci, a v kterých zemích světa se dnes převážně vyskytují. Díky tomu lze určit, kde leží geograficky počátky mateřské linie každého jednotlivého člověka. Prakticky tak lze do určité míry potvrdit například „rodinné legendy“ vyprávějící o tom, že některá prababička byla toho či jiného původu. Analyzovaný úsek mtDNA je navíc zvláštní tím, že se v průběhu času příliš nemění, jinými slovy jen velmi zřídka podléhá mutacím. Dědičné linie jednotlivých „pramatek“ (někdy se jim říká také klany) se navzájem liší právě v těchto mutacích, tzn. že každý z klanů je charakterizován typickou mutací. Vzhledem k tomu, že je známo stáří jednotlivých mutací, je možné určit stáří jednotlivých mateřských linií.

 Genetické pramatky jednotlivých mateřských linií, resp. klanů, nebyly pouze skutečnými ženami, které žily v dávné minulosti, ale byly zároveň jedinými ženami, jejichž dcery byly natolik úspěšné, že se jejich linie zachovala do dnešních dnů. V dávné minulosti, kromě zmiňovaných pramatek, žily samozřejmě i jiné ženy. Jejich mateřské linie se však nedochovaly. Stalo se tak proto, že ony samotné, nebo jejich potomci, už dále děti neměly, nebo měly pouze syny, kteří jejich mtDNA dále předat nemohli (mtDNA se dědí výhradně od matky a nemůže být zděděna od otce).

 Je samozřejmé, že i uvedené pramatky jejichž linie byly doneseny přes tisíce let do současnosti, měly také své předky v mateřské linii. Dnes je znám i „rodokmen“ těchto pramatek, a je zřejmé, že jejich mateřské linie směřují k jedné jediné pramatce, která žila přibližně před 150 – 200 tisíci lety v Africe, a je některými autory označována jako „mitochondriální Eva“.

 DNA test původu typu X odhalí, ke kterému ze sedmi klanů náleží vaše mateřská linie, která ze sedmi dcer mitochondriální Evy byla pramáti vaší mateřské linie,odkud geograficky vaše mateřská linie pochází, jak je stará, a kde na světě žijí nositelé stejné mateřské linie. Informace k objednávce: obvyklá doba trvání testu/analýzy je 4-8 týdnů.

 Mitochondrie jsou organely, které se nachází mimo jádro v cytoplazmě buňky. Obsahují vlastní DNA genom – cirkulární molekuly o velikosti 16 569 párů bází. Mitochondriální genom člověka je velmi kompaktní. Obsahuje celkem 37 genů - 2 geny rRNA, 22 genů tRNA a 13 genů kódujících proteiny zapojené do respirace a DNA replikace, transkripce a translace. Pouze malá oblast cirkulárního genomu je nekódující. Restrikční místo Mbo I uvnitř hlavní nekódující oblasti bylo náhodně označeno za počátek cirkulární DNA a páry bází jsou sekvenčně číslovány. Oblast mtDNA (HVR 1 a HVR 2), která se analyzuje, je veliká pouze 1050 bází (asi 7% rozsahu mtDNA).

objednávkový formulář >>

o firmě

Advanced Genetics, s.r.o. poskytuje genetické testy se 100% spolehlivostí již od roku 2005. Dnes je největším poskytovatelem služeb komerční genetiky v ČR. Pracujeme s nejlepšími a nezávislými světovými laboratořemi. Největší garancí kvality jsou desítky tisíc klientů, o kterých jste nikdy neslyšeli.s

Terms of Use
Privacy Policy - GDPR
FAQ
Sitemap

aplikovaná genetika

Teoretické znalosti vědců a laboratorních genetiků, jsme dokázali dostat do praxe. Pro potřeby klientů děláme vše. Jako první jsme nabídli anonymní a dostupné DNA testy v nejvyšší kvalitě, kterou dosud nikdo nepřekonal. Jako první jsme přišli ve střední Evropě s analýzou nutriční genetiky. Vytvořili jsme první dlouhodobé programy personalizované výživy, které respektují i osobní genetiku. Bavíme obdarované zajímavými testy genů nevěry nebo dlouhověkosti. A zajišťujeme spokojenost klientů 100% kvalitou. Vyzkoušejte sami. Od prevence zdraví, až po složité životní situace - vždy profesionálně.

kontaktujte nás

 • telefon:
  603 466 620
 • e-mail:
  info@DNAtest.CZ
 • adresa:
  Politických vězňů 8
  110 00 Praha, CZ
  Czech Republic